Forskningsrådet gir penger til de nestbeste eliteforskerne

Forskningsrådets strategi om å finansiere unge forskere som når høyt opp i konkurransen om midler fra EUs åpne arena, har vært vellykket. Nå innfører Forskningsrådet tilsvarende ordning for etablerte forskere, melder Forskningsrådet på sine egne nettsider.

NESTEN-VINNERNE FÅR PENGER: Nå får også forskere som når høyt opp, men ikke helt fram  i konkurransen om midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) finansiering fra Forskningsrådet.

Ordningen gjelder fra før søkere til Starting Grants. Den vil nå også gjelde søkere til Advanced Grants, opplyser Forskningsrådet.

Får 75 prosent finansiering av Forskingsrådet

De aktuelle søkerne har fått gode kvalitetsvurderinger etter å ha kommet til andre trinn i prosessen, men oppnår av budsjettmessige årsaker ikke finansiering av Det europeiske forskningsrådet (ERC). Disse skal få inntil 75 prosent finansiering til sine prosjekter av Norges forskningsråd.

Ordningen skal gjelde allerede fra og med neste utlysning av forskningsmidler gjennom EUs åpne arena, Ideas/ERC. Norges forskningsråd har satt av 120 millioner kroner til Starting Grants-søkere og 45 millioner kroner til Advanced Grants-søkere for hver utlysning.

Forskningsrådet håper finansieringsordningen vil oppmuntre flere til å søke ERC-midler.

 Særprogrammet Ideas, som European Research Council (ERC) finansierer, har som mål å styrke den tematisk uavhengige forskningen i EUs 7. rammeprogram ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.

– Norge gjør det stadig bedre

Prinsippene er dermed de samme som for Forskningsrådets åpne konkurransearena.

– Stadig flere norske forskere søker ERC-midler, og Norge gjør det stadig bedre i konkurransen på EUs åpne arena. Norge henter med andre ord mer finansiering fra EU. Siden ERC deler ut forskningsmidler etter de samme kriteriene som Fri prosjektstøtte i Forskningsrådet, innebærer det i praksis en økning av den åpne arenaen, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Divisjon for vitenskap.

Finansieringen av nesten-vinnerne går over budsjettet til den åpne konkurransearenaen for forskere.

– Forskningsrådet lar noen nasjonale midler følge ERCs grundige evalueringer. Hvis det øker norsk søkning til ERC og resulterer i mer finansiering fra ERC, må dette være klokt, sier Hanneborg.

 

Emneord: EU, økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 3. juni 2011 15:45 - Sist endret 3. juni 2011 16:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere