Penkowa-saken opp i Folketinget

Skandalen rundt den diskrediterte hjerneforskeren Milena Penkowa har blitt en sak i den danske rikspolitikken. Folketinget er ute etter den tidligere vitenskapsministeren, mens nåværende minister forlanger at København-rektorens rolle i forskerjukset granskes.

MER GRANSKNING: Den danske vitenskapsministeren krever at Københavns Universitets granskning av Penkowa-saken, også kikker rektor Ralf Hemmingsen bedre i kortene.

Foto: Martin Toft

Penkowa-saken bringer manges assosiasjoner i retning av den danske politiske dramaserien ”Borgen” Både rektor Ralf Hemmingsen ved Københavns Universitet (KU) og den tidligere vitenskapsministeren Helge Sander mistenkes for å ha beskyttet og hjulpet den svindelmistenkte forskeren opp og fram, og på den måten bidratt til å forhindre at forskerjukset kunne vært oppdaget på et tidligere tidspunkt, skriver Universitetsavisa.

Les også: Fiktive forsøksdyr felte forsker

KU: Hele Penkowas karriere under lupen

Samtidig krever vitenskapsministeren at Københavns Universitets (KU) granskning også kikker rektoren bedre i kortene.

Politianmeldelsen av Penkowa for dokumentforfalskning torsdag i forrige uke vekket vitenskapsministeriet, som prompte ba KU om en umiddelbar redegjørelse for hva universitetet tenker å foreta seg. KUs omfattende granskningsplan av eget universitet kom sist torsdag. Den vil ta for seg hele Penkowas karriere ved Nordens største universitet - fra året 2002 og helt fram til i dag.

Det er ikke få steiner universitetet må snu:

# Omstendighetene rundt Penkowas første disputas – en avhandling som hun trakk etter at bedømmingsutvalget vurderte å innklage henne for juks;

# Hennes påfølgende andre disputas noen år senere som gikk igjennom; en uredelighetssak som KU frikjente henne for;

# Hva som skjedde i forbindelse med at Penkowa senere ble funnet verdig til Eliteforsk-prisen;

# Hennes påfølgende professorbedømming;

# Suspensjonen av hjerneforskeren i forbindelse med en personalsak ved fakultetet;

# Hvorfor KU valgte å betale brorparten av pengene et privat forskningsfond mente Penkowa selv hadde misbrukt, og endelig

# Behandlingen av to separate anklager om vitenskapelig uredelighet fra 2010.

Den ”egentlige” jobben blir å undersøke om det ligger mer grums i hennes vitenskapelige produksjon utover minst en artikkel som allerede er trukket tilbake. Penkowa har omkring 80-90 vitenskapelige artikler med mer enn 150 medforfattere og en rekke medisinske patenter på samvittigheten. Denne jobben er allerede overlatt det danske forskningsrådet for assistanse. En internasjonal ekspertgruppe vil bli oppnevnt for en forventet langvarig granskningsjobb.

Minister ikke fornøyd med KU-gransking – må omfatte rektor

Likevel er ikke Videnskabsministeriet fornøyd med svaret fra KU. Ministeriet etterlyser ett manglende kulepunkt i planen til universitetet: Rektor Ralf Hemmingsens rolle i det hele. Som dekan for Penkowas fakultet hadde Hemmingsen en nøkkelrolle i disputten omkring hennes to disputaser. Som rektor innstilte han Penkowa til kandidat til Eliteforsk-prisen.

Ministeriets kritiske merknader er formet som direkte spørsmål om rektors rolle. Hvem gjorde hva for å forsikre seg om at Penkowas såkalte dokumentasjon på rotteforsøk var ekte? Hemmingsen har opplyst at han personlig snakket med en kontaktperson ved det private, spanske laboratoriet hvor forsøkene skulle vært gjort. Vitenskapsministeren forlanger å få se syv år gamle telefonnotater fra denne samtalen.

Tidligere har universitetsstyret ved KU avvist en granskning av universitetets leder, etter at 58 professorer gikk sammen om et slikt krav.

Spørsmålet nå er hvor lenge Ralf Hemmingsen kan sitte som leder for Københavns Universitet, når han er presset både fra innsiden og utsiden.

Tidligere statsråd i trøbbel – nær venn av Penkowa

Vitenskapsministeren møtte torsdag opp i det danske Folketinget for å svare på hva regjeringen har tenkt å foreta seg i opprullingen av skandalen rundt hjerneforskeren Milena Penkowa.

En annen som er i hardt vær på grunn av sine påståtte bånd til skandaleforskeren, er tidligere vitenskapsminister Helge Sander.

Torsdag hadde vitenskapsminister Charlotte Sahl-Madsen såkalt samråd med Videnskabsutvalget i det danske Folketinget. Bakgrunnen er avsløringer i dansk presse rundt forholdet mellom Penkowa og den tidligere vitenskapsministeren i den konservative regjeringen. Det er fra før kjent at Sander og Penkowa er personlige venner.

Hvilken rolle spilte ex-minister Sander i tildelingen av Eliteforsk-prisen?

Videnskabsutvalget i Folketinget ønsker å få belyst hvordan Milena Penkowa vant Eliteforsk-prisen i 2009, til tross for at det allerede da hersket betydelig tvil om hennes forskning og metoder. Det var KU som innstilte henne som kandidat til den høythengende prisen, mens Videnskabsministeriet og det øverste ansvarlige Helge Sander stod for den formelle utnevnelsen av vinnerne i 2009.

Samme året ble den medisinske delen av det danske forskningsrådet utsatt for kraftig kritikk fra Helge Sander, som senere resulterte i en lovendring. De folkevalgte fra opposisjonen har plukket opp rapporter fra pressen om at Milena Penkowa var den egentlige forfatteren bak de 30 kritiske spørsmål til det forskningsrådet – med avsender vitenskapsministeren. Spørsmålene insinuerte omfattende nepotisme ved tildelinger av forskningsmidler innenfor medisin.

Sander har overfor mediene nektet å oppgi identiteten på forfatteren som formulerte spørsmålene, men valgt å holde kilden anonymisert, mens kilder innenfor forskningsrådet mener det er åpenbart at spørsmålene var utgått fra Penkowas hånd som hevn for at forskningsrådet i 10 år konsekvent hadde avslått hennes søknader om forskningsmidler.

De folkevalgte spør seg blant annet om det er vanlig arbeidsmåte for en minister å direkte videreformidle anonym kritikk som sin egen overfor forskningsrådet.

Minister Sahl-Madsen ønsket ikke å gi seg inn på en vurdering av forgjengerens arbeidsmåter, og ville heller ikke spekulere i de personlige forbindelsene. I følge danske referenter, var ministeren i høringen mest opptatt av å understreke den omfattende planen regjeringen har for å komme til bunns i skandalen.

– Det avgjørende er tilliten til dansk forskning

Den danske regjering vil snu alle steiner for å komme til bunns i denne saken. Den handler om mer en en enkelt forsker:

– Som videnskabsminister lægger jeg afgørende vægt på at der fortsat er tillid til dansk forskning, svarte Sahl-Madsen Folketingets utvalg i følge Berlingske Tidende.

Sander er på ferie

Folketingsrepresentant Helge Sander er på ferie og utilgjengelig for kommentar, i følge dansk presse. Han har tidligere nektet å avvise at det var Penkowa som stod bak kritikken mot det danske forskningsrådet.

Folkevalgte også kritiske til KU-rektor

De folkevalgte forholdt seg heller ikke fra å stille ministeren spørsmål om Ralf Hemmingsen rolle i forbindelse med Penkowas to disputaser. Han var på denne tiden dekan ved medisinfakultetet. Folketinget ville ha svar på om han etter ministeren oppfatning har holdt seg til gjeldende regler og retningslinjer. Hemmingsen valgte i 2003 å overprøve bedømmelseskomiteens mistanke om juks.

Advarte KU, ble ikke hørt

Alle de store mediene i Danmark følger Penkowa-saken fra dag til dag, med stadig nye avsløringer som resultat.

Hennes mangeårige forskningspartner Juan Hidalgo ved Universitetet i Barcelona – som Penkowa har sampublisert med på en flere titalls artikler - forteller til danske medier at han allerede for flere år siden advarte Københavns Universitet om at noe var galt med dyreforsøkene Penkowa angivelig hadde gjennomført, og som mange av artiklene bygger på.

I følge den spanske forskeren foretok ikke KU seg noe som helst for å følge opp advarslene.

– Fra at jeg nærmest var hendes mentor, så udviklede hun sig til at være ekstrem. Hun var ikke en venlig person. Hun var ond, krævede kredit for ting, som hun aldrig havde lavet og var utroværdig. Hun udtalte sig om ting i medierne, der slet ikke var dækning for. Eksempelvis, at den forskning, vi lavede kunne medvirke til at kurere kræft. Det vidste vi intet om. Hun ville være stjerne mere end forsker, sier Juan Hidalgo til den danske avisen Politiken.

Det hersker etter hvert stor usikkerhet til soliditeten i flere av Penkowa-artiklene.

Emneord: Etikk, Arbeidsforhold, Medisin Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 15. feb. 2011 11:38 - Sist endret 15. feb. 2011 11:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere