Meninger om Vitenskapsåret 2011

Før nyttår tok statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland initiativ til Vitenskapsåret 2011, og hun vil bruke de neste månedene til å reise de store spørsmålene. Vi har spurt politikere og ledere i UH-sektoren hva de mener diskusjonen bør dreie seg om.

VITENSKAPSÅRET: Forskningsminister Tora Aasland har lansert 2011 som Vitenskapsåret.

Foto: Kunnskapsdepartementet/flickr

Forskingsminister Tora Aasland ønsker at diskusjonene i Vitenskapsåret 2011 ikke bare skal handle om penger, men også om de grunnleggene problemstillingene om selve vitenskapens metode og muligheter.

– Jeg ønsker å løfte og befeste vitenskapen i Norge. Det er vi, vitenskapen selv og institusjonene som nå bør bestemme hvordan debatten skal se ut. Vi skal reise de store spørsmålene, sa Aasland under den årlige kontaktkonferansen for to uker siden.

Vitenskapsåret skal danne grunnlag for en ny forskningsmelding som skal legges frem for Stortinget våren 2013.

Vi spurte ledere i sektoren og politikere hva de mener bør være den viktigste diskusjonen i Vitenskapsåret.

Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen

– Vi bør diskutere betydningen av fri og grunnleggende vitenskap for å møte de store globale utfordringene i de kommende årene. Den andre siden ved samme sak er å diskutere hvordan Norge med sine forutsetninger kan bli et internasjonalt foregangsland for å styrke vilkårene for fri og grunnleggende vitenskap, sier Grønmo.

 

Marit Arnstad, styreleder ved NTNU

– Jeg tror mange har rett i at internasjonalisering er en utfordring. Da mener jeg ikke det å få studenter til å komme til NTNU, men å få våre studenter til å reise ut. Videre tror jeg vi har en del utfordringer foran oss knyttet til gjennomføringen av doktorgraden og å heve kvaliteten i utdanningsløpet i graden. Hvorfor er det såpass mange som bryter et slikt løp? Vi må prøve å iverksette tiltak for å unngå at så mange aldri fullfører, sier Arnstad.

 

Henning Warloe, stortingspolitiker (H), medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
– Jeg mener vi bør diskutere ambisjonsnivå og hvilke strategiske muligheter vi har for å satse mer offensivt på forskning i Norge. Vi er det eneste landet i Europa med full økonomisk handlefrihet. Vi har ressurser til å handle i en tid hvor andre land er svimeslått. Denne muligheten bør vi bruke til å styrke konkurranseevnen, og til en mer ambisiøs satsing der vi kan utnytte ressursene bedre, sier Warloe.


Jan I. Haaland, rektor ved Norges handelshøyskole (NHH)

– Det må bli å definere universitetets og høyskolens rolle i samfunnet og synliggjøre betydningen. Her er det også interessant å diskutere samspillet med samfunnet rundt lærestedene, sier Haaland.

 

Marianne Aasen, stortingsrepresentant (Ap), leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

– Jeg skulle ønske tema for diskusjonen var hvordan all den spennende kunnskapen som skapes daglig, kan gjøres tilgjengelig slik at folk får lære av forskningen. Jeg vil ha enda mer av det. Harald Eia gjorde en viktig jobb i fjor med Hjernevask, fordi det han gjorde førte til en folkelig diskusjon. Anne Cath. Hærland og Dagfinn Lyngbø gjør noe av det samme men med humor. Felles er at de klarer å folkeliggjøre kunnskap, og det har jeg tro på, sier Aasen.

 

Ann Karin Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO)

–Et viktig spørsmål må bli hvordan vi skal få bedre utdanningskvalitet til flere mennesker. Et annet er å finne ut hvordan det kan bli bedre oppfølging til flere studenter.  I Vitenskapsåret kan vi dermed finne ut hvordan vi kan sikre kompetanse for framtiden.

 

Inge Øystein Moen, høgskoledirektør i Gjøvik

– Samarbeid mellom akademia og næringslivet er en interessant diskusjon. Hva kan vi lære av næringslivet og næringslivet av akademia?

 

Magnus Rindal, direktør for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

– En viktig diskusjon blir å finne ut hvilken rolle den nysgjerrighetsdrevne forskningen skal spille. 

Emneord: Studentforhold, Forskningsformidling, Forskningspolitikk Av Guri Gunnes Oppegård i På Høyden og Martin Toft Uniforum
Publisert 7. feb. 2011 14:00 - Sist endret 7. feb. 2011 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere