Inviterer til Forskar-Grand Prix

I mai og juni skipar UiO 200 til semifinalar i Forskar-Grand Prix i Chateau Neuf. Arrangementet rundar av med finale same stad rundt 23. september, opplyser prosjektleiar Gunn Camilla Stang i UiOs jubileumssekretariat.

FIRE MINUTTAR:- Presenter forskinga di på fire minuttar! er utfordringa prosjektleiar Gunn Camilla Stang kjem med til dei forskarspirane som vil delta i Forskar-Grand Prix til våren.

Foto: Ola Sæther

– Alle doktorkandidatar frå UiO, Universitetet for miljø og biovitskap (UMB) og HiOA som kan tenkja seg å presentera forskingsprosjektet sitt på ein best mogleg måte på fire minuttar, må melda seg på, oppfordrar prosjektleiar Gunn Camilla Stang i UiOs jubileumssekretariat. Dei har henta ideen frå Stavanger, Bergen og Trondheim der det var Forskar-Grand Prix i samband med Forskingsdagane i fjor.

– Også me samarbeider med Forskingsdagane, så difor skal finalen haldast midt under Forskingsdagane, fortel Stang. Dei ynskjer ikkje doktorkandidatar som er i ferd med å gå opp til disputas. – Nei, me ynskjer ikkje at dei skal få eit avbrot i førebuingane sine på grunn av denne tilskipinga. Difor er me først og fremst ute etter doktorstudentar som er midt i forskingsprosjektet sitt, understrekar ho. Det er plass til 20 personar i semifinalane.

– Om fleire melder seg på, vil eit eige utval plukka ut dei 20 beste kandidatane, med tanke på at dei skal representera eit vidt spekter av fagområde, seier prosjektleiaren. Innslaga frå forskarspirane skal bindast saman med musikalsk underhaldning.

Påmeldingsfristen er 8. mars.

 

Emneord: UiOs 200-årsjubileum, Forskningsformidling, Rekruttering Av Martin Toft
Publisert 4. feb. 2011 15:43 - Sist endra 4. feb. 2011 16:01

Kriteriene for å vinne burde være basert på antall artikler/sekund, slik det er for oss faste vitenskapelige ansatte :) Lykke til!

Mats Erling Høvin - 8. feb. 2011 09:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere