Nøtter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


Vant med essay om Kyberia

VIRKELIG FANTASI: Som leder for innsatsområdet «Kommunikasjon: Teknologi og kultur» delte Francis Sejersted ut førsteprisen i den utlyste essaykonkurransen til Kristin Iveland. Essayet hennes heter «Virkelige fantasier - Kybermedia og Goa Kyberia» (Foto: Marit Schulstok)

Kristin Iveland, som har tatt hovedfag i antropologi, vant essaykonkurransen utlyst av innsatsområdet «Kommunikasjon: Teknologi og kultur» (KTK). Essayene skulle tematisere det tverrfaglige feltet der kommunikasjon, teknologi og kultur møtes og brytes. Ivelands bidrag har navnet «Virkelige fantasier - Kybermedia og Goa Kyberia».

- Etter å ha arbeidet med hovedfaget i lang stund, var jeg spent på om jeg mestret denne genren, sa hun etter prisutdelingen. I utlysningen ble det lagt vekt at tekstene ikke skulle være «akademisk spesialiserte, men populært og problematiserende utført i en tilgjengelig og velskrevet form».

Leder av KTK, Francis Sejersted, delte ut prisen og kunne fortelle om 22 innkomne essayer av stor variasjon og høy kvalitet. De beste bidragene vil bli utgitt i en egen essaysamling.Rogan får jobb i Paris

LEIARSKIFTE: Rolf Tobiassen overlet nøklane til Norsk kontor for forskingssamarbeid med Frankrike til den nye leiaren, Bjarne Rogan. (Foto: Martin Toft)

- Etnologiprofessor Bjarne Rogan er tilsett som leiar for ”Norsk kontor for forskingssamarbeid med Frankrike innan samfunnsvitskap og humaniora.” Han overtar etter Rolf Tobiassen som har vore direktør sidan kontoret blei oppretta tidlegare i år.

- Tobiassen har gjort ein god jobb med å etablera kontaktar i Frankrike, og eg håpar at eg kan fylgja opp med å bringa saman norske og franske forskarar, seier den nye direktøren. Sjølv har han doktorgrad i historie, hovudfag i fransk og er professor i etnologi.

- Ja, dessutan har han skrive ei bok om fransk etnologi, bryt Tobiassen inn. Begge er opptekne av at forskarar ved universiteta i Oslo, Trondheim og Bergen som er interesserte i å koma i kontakt med franske forskingsmiljø, tar kontakt med dette kontoret.

- Kontoret kan også hjelpa til med å skipa til møte, kurs og seminar for norske og franske forskarar, fortel Rogan.

- Det har også hjelpt studentar og forelesarar med å leggja opp ekskursjonar i Paris, seier Tobiassen, og viser fram programmet for Paris-opphaldet til ei gruppe med studentar frå Universitetet i Tromsø tidlegare i haust. Rogan blir truleg ved kontoret i to år. Deretter skal dei tre universiteta som driv kontoret, vurdera om det skal etablerast som eit eige institutt. Kontoret ligg i same bygning som Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Det er den utdanningsinstitusjonen som har det høgste talet med doktorgradsstudentar i samfunnsfag i Frankrike. Alle som ynskjer å koma i kontakt med kontoret, kan gjera det på telefon 00 33 1 49 54 33 16 eller på e-postadresse: coopnorv@msh-paris.fr


Ny navnekonkurranse

Bygningsnavnet «Bygning for preklinisk medisin» er ikke lenger dekkende navn for den faglige aktiviteten til Instituttgruppe for medisinske basalfag (IMBA). UiO ved Teknisk avdeling i samarbeid med IMBA og Informasjonsavdelingen utlyser derfor en navnekonkurranse om beste navn for byggetrinn I og II. Det er ønskelig at bygget får et navn som er knyttet opp til en fagperson som har utmerket seg spesielt, men alle står fritt i sine forslag. Forslagene bør begrunnes.

En jury skal sende innstilling til Det medisinske fakultetsstyre før endelig avgjørelse fattes i Kollegiet. Forslag sendes innen fredag 18. desember kl. 16.00, helst som e-post til bent.aaby@admin.uio.no (adr. Teknisk avdeling, Pb. 1077, tlf. 22 85 62 95)


Språkforsker utgir bok for barn og ungdom

Førsteamanuensis Helene Uri ved Institutt for lingvistiske fag har i år utgitt Den store boken om språk, på N.W.Damm og Søns forlag. Den store faktaboken om språk er beregnet på mellomtrinnet og ungdomsskolen. I korte og morsomt fortalte sekvenser får vi høre om navnemoter de siste hundre år, kroppsspråk, dialekter, slang og lånord fra andre språk. Et intervju med en språkforsker gir oss et instruktivt bilde av hans hverdag.


Fagleg-pedagogisk dag ved UiO

Den 5. januar inviterer universitetet alle interesserte til Fagleg-pedagogisk dag på Blindern, Tøyen og i sentrumsbygningane.. Det nye ved dagen denne gongen er at universitetet sitt etter- og vidareutdanningstilbod til lærarar kjem til å bli presentert to gonger i løpet av dagen for at så mange som mogleg skal kunna delta.. Det skjer frå klokka 09.00 til 10.00 og frå 15.00 til 16.00 og begge gonger blir presentasjonen i Sophus Lies auditorium. Elles spenner programmet om alt frå foredrag om Jesus i islam ved Det teologiske fakultetet til eit foredrag om satelittobservatoriet Planck og spørsmålet om det gir oss nøkkelen til Universets mysterium. Det skjer ved Institutt for teoretisk astrofysikk.


Språkets vidunderlige verden

Influensa

Som medisinsk begrep stammer ordet fra 1700-tallet, men ordet, som er italiensk, influenza, er selvsagt eldre, og betyr innflytelse. Sykdommen fikk dette navnet fordi man ga stjernenes innflytelse skylden for den. Man tenkte seg at noe fløt ned fra stjernene - et fluidum, som språklig er av samme rot - og at dette påvirket både menneskene og verden for øvrig.

Kilde: Johan.H. Rosbach: Levende ord. Etymologi for alle. PaxForlag 1996.

I forrige nummer kom vi i skade for skrive hovedordet for «bil» på latin feil. Det skulle selvfølgelig være «automobilis».


1 Hvem er dette?

2 Hvor mange prosent av norske doktorgrader som er avlagt siden krigen, er avlagt på nitti-tallet?

3 Hva heter direktøren for Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)?

4 Hvem er valgt til ny dekan ved Det odontologiske fakultet?

5 Hva står forkortelsen BHM for?


Svar:

1 Arne Laukholm, IT-direktør ved UiO

2 Mer enn halvparten

3 Ivar Jardar Aasen

4 Hans R. Haanæs

5 Botanisk hage og museum


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere