Nytt fra verdensveven

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


For noen uker siden var jeg til stede på et seminar om digitale læremidler brukt i undervisningen. Det er et tema som universitetet i stor grad vil måtte forholde seg til i framtiden og hvor verdensveven bør stå sentralt. Og selv om digitale læremidler kan være alt fra simuleringsprogrammer til flervalgsoppgaver, har de ofte det til felles at de kan spres via verdensveven. I katalogen for etter- og videreutdanning finner man noen pekere til vårt tilbud (http://www.admin.uio.no/sfa/univett/Kathjem.htm). Der vil man se at noen av kursene kombinerer bruken av Internett med vanlige midler for fjernundervisning: møter, video, o.l. For kurset i idéhistorie ved Institutt for kulturhistorier som arrangeres i samarbeid med NKI (http://www.nettskolen.com/) kan man lese: «Undervisningen og kommunikasjonen skjer via Internett, med bruk av e-post og mulighet for å drøfte faglige problemstillinger med medstudenter og lærer i eget forum.» Dette er vel noe flere av dem som underviser ved universitetet kan merke seg. For selv med få ressurser er det mulig å legge informasjon raskt tilgjengelig på en vevside. Man kan begynne enkelt, ved for eksempel å publisere notater fra ens egne forelesninger. Et godt eksempel på hvordan man kan benytte sin personlige hjemmeside til undervisningsformål, finner man på Per Ariansens vevsted (http://www.uio.no/~perar/). Han presenterer en oversikt over kursene han holder i forbindelse med ex. phil. Oppgavetekster og viktige sammendrag er også publisert. På siden til Stanford Learning Lab (http://learninglab.stanford.edu/) kan man lese mer om kreativ læring og bruken av ny teknologi i læringsøyemed. Til slutt får jeg presentere et virtuelt universitet, the California Virtual University (http://www.california.edu/) som samler hundrevis av kurs basert på Internett som undervisningskanal.

Av webredaktør John Baarli


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 14. des. 1998 11:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere