Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


Tilstandsanalyse vedtatt:
Kollegiet samlet seg om sitt «testamente»

I forbindelse med det strategiske planarbeidet vedtok Kollegiet tirsdag en tilstandsanalyse av den nåværende situasjonen ved Universitetet i Oslo (UiO). Den skal overleveres det nye Kollegiet når det tiltrer over nyttår. Den skisserer de endrede rammebetingelsene som UiO står overfor både når det gjelder statlige overføringer, studenttallet og nye markedsmekanismer.

Diskusjonen pågikk i flere timer, før ni stemte for og to stemte i mot vedtaksforslaget.

Nye dekaner ved SV og UV

Marit Melhuus, professor ved Institutt og museum for antropologi, ble enstemmig valgt til dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 1999 - 2001. Nåværende dekan, Aanund Hylland, valgte ikke å stille til gjenvalg. Tone Haraldsen, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, ble enstemmig valgt til prodekan.

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet fortsetter dekan Lise Vislie, opprinnelig professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, i en ny periode. Hun ble enstemmig valgt sammen med sin nye prodekan Frøydis Hertzberg, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Ingen andre forslag forelå.

Kommersialiseringsstøtte til forskere

UiO skal etablere en ordning med kommersialiseringsstøtte til enkeltforskere som selv ønsker å kommersialisere sine resultater. Det vedtok Kollegiet forrige tirsdag. Størrelsen på beløpet som skal settes av til dette for 1999, vil bli bestemt i budsjettfordelingen i Kollegiet den 15. desember. Universitetsdirektør Tor Saglie vil utforme og gjennomføre detaljene i ordningen.

TMV + ESST=Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur

Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV) og Education in Society, Science and Technology (ESST) ble tirsdag vedtatt samlet i det nyopprettede Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Forslag til navn og vedtekter på den nye enheten har vært ute til høring og alle berørte instanser har gitt sine svar.

100 000 mer til godt læringsmiljø

Kollegiet vedtok forrige tirsdag å heve prisen for godt læringsmiljø fra 50 000 til 150 000 kroner. Prorektor Knut Fægris forslag om en utbetaling på 100 000 kroner i tre år etter prisutdelingen, ble nedstemt.

Ny samfunnsøkonomisk stiftelse opprettet

Kollegiet vedtok forrige tirsdag å opprette «Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning». Opprettelsen kommer etter at rammeavtalen med Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) nå er sagt opp fra universitetets side. Den eksternt finansierte forskningen ved Sosialøkonomisk institutt er i dag organisert i tilknytning med SNF-Oslo. På denne bakgrunnen ble stiftelsen opprettet for å føre videre dagens forskningssamarbeid.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere