Behov for administrativ effektivisering?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


Debatt om informasjonsprosjektet:

Rapporten fra Informasjonsprojektet inneholder mange selvfølgeligheter. Det hevdet jeg i et innlegg i Uniforum 12/98 og assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien, som ledet prosjektet, var ikke uenig i Uniforum 13/98.

Mine hovedspørmål gjaldt imidlertid prinsippene for formidlingsvirksomheten ved universitetet. Rapporten formulerer en rekke prinsipper som peker mot en sentralisering og kontroll som synes ganske fremmede og uforenlige med universitetet som en instinstitusjon med spesielt ansvar for grunnforskning, offentlig formidling av vitenskapelig innsikt og kritisk debatt av sentrale politiske og kulturelle spørsmål. Dette er særlig tydelig i de «åtte prinsipper» som formuleres i rapportens kapittel fire, «Verdier og grunleggende prinsipper for informasjonshåndtering ved Universitetet i Oslo».

Hva innebærer for eksempel prinsipp 3 , «Informasjonsansvaret ved Universitetet i Oslo skal følge linjelederansvaret»? I en kommentar utdypes det på følgende måte:

«Informasjon er et virkemiddel på lik linje med andre virkemidler som brukes for å oppnå resultater. det er den enkelte leders ansvar å ivareta informasjonsoppgavene internt og eksternt i forhold til sine ansvarsområder. Herunder ligger også et ansvar for å sortere bort irrelevant informasjon».

Som prinsipp for universitetets faglige informasjonsvirksomhet ville dette ha en drepende virkning. Det virker som om forfatterne ikke har forstått forskjellen mellom et universitet på den ene siden og et departement, et direktorat eller et oppdragsforskningsinstitutt på den andre.

Rapporten er et forsøk på å implementere Administrasjonsdepartementets prinsipper for statlig informasjonsvirksomhet. Disse er åpenbart utformet med tanke på statlige forvaltningsorganer. Det er en fullstendig misforståelse å anvende dem på universitetets generelle virksomhet med den byråkratiske nidkjærhet som preger rapporten fra informasjonsprosjektet. Jeg ville sette pris på at Stray Lien svarte på mine hovedspørsmål istedenfor bare å be meg om «konkrete forslag når det gjelder arbeidet videre». Først må det bli klarere hva dette arbeidet går ut på.

Rapporten fra Informasjonsprosjektet forsterker inntrykket av at universitetet kan spare betydelige ressurser kan spares ved at den administrative utredningsvirksomheten gjøres mer gjennomtenkt, konsis, presis og målrettet. Det tar ikke bare tid å lage utredninger, men også å lese og behandle dem.

For ikke å bli misforstått vil jeg peke på at det overordnede ansvaret ligger hos universitetets politiske ledelse.

Nils Roll-Hansen, professor ved Filosofisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere