Antirasistisk erklæring ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


Kollegiet vedtok forrige tirsdag en antirasistisk erklæring, men avviste begrepet antirasistisk sone. Universitetsdirektør Tor Saglie fikk i oppdrag å klarlegge hvilke organer ved universitetet som skal håndtere klager på rasediskriminering, og følge opp i forhold til handlinger universitetet ikke vil tolerere.
Erklæringen lyder som følger:

Rasediskriminering tolereres ikke på Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo vil ikke tolerere diskriminering av noen enkeltpersoner eller grupper på grunnlag av rase, religion eller etnisk opprinnelse. Dette gjelder ansettelsesforhold, adgang til undervisning, velferdstilbud og øvrige aktiviteter som er regulert av universitetets myndighet.
Et universitet skal være et åpent samfunn der ytringsfriheten holdes høyt i hevd. Her skal mennesker av ulik kulturbakgrunn, tro og etnisk tilhørighet kunne arbeide og leve sammen i et fellesskap som søker større innsikt. Rasisme er klart i konflikt med universitetets interesser for å fremme ytringsfrihet, menneskeverd og toleranse.
Universitetet ønsker aktivt å se til at individer eller grupper som måtte oppleve å bli rammet av diskriminerende handlinger, får sin sak vurdert og fulgt opp.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere