Medisinsk handlingsplan overrakt Lilletun

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


Sist torsdag troppet landets fire medisinske dekaner opp på statsråd Jon Lilletuns kontor og overrakte ham en nasjonal handlingsplan for rekruttering av leger til medisinsk forskning. Økt lønn og økt vektlegging av forskningserfaring ved ansettelser, er to av virkemidlene handlingsplanen skisserer.

AV MARIT SCHULSTOK

 

FRISKMELDING: Landets fire medisinske dekaner overrekker statsråd Jon Lilletun medisin mot legenes flukt fra forskningen. Fra v. Egil Arnesen, Universitetet i Tromsø, Stein A. Evensen, Universitetet i Oslo, statsråd Jon Lilletun, Jon Lekven, Universitetet i Bergen og Geirmund Unsgård, Universitetet i Trondheim. (Foto: Martin Toft)

Fra et dekanmøte i Urbygningen i sentrum, dro deltakerne sist torsdag over til Kirke-, utdannings- og forskningsministerens kontor i regjeringskvartalet. Dekan Stein A. Evensen ved Det medisinske fakultet i Oslo ba Lilletun lese nøye gjennom den nasjonale handlingsplanen for rekruttering av leger til medisinsk forskning.

- Dere kommer i rett tid før forskningsmeldingen legges fram den 1. februar. Siden alle fakultetene har levert en felles handlingsplan, vil jeg så langt som det er mulig komme dere i møte, svarte ministeren.

Dekan ved Det medisinske fakultet i Bergen, Jon Lekven, hevdet at man særlig har professor Per Brandtzæg å takke for at søkelyset nå er blitt satt på problemene med rekruttering av medisinske forskere.

I handlingsplanen legges det vekt på å arbeide for at lønnen skal bli konkurransedyktig i forhold til lønnen i kliniske stillinger. Det må arbeides for at forskning meritterer ved ansettelser i helsevesenet og at doktorgraden teller ved lønnsplassering.

Handlingsplanen oppfordrer til at forskning i studietiden skal gi ansiennitet og meritt, og at det opprettes en egen «forskerlinje» for medisinstudenter som er interessert i forskning. Den skisserer en opptrappingsplan for flere post.doc.-stillinger og en kvalitetssikring av doktorgradsprogrammet ved hjelp av stadig evaluering av informasjon, kurs, veiledning og adgang til formidlingserfaring.

Målet må være at antallet leger som årlig søker opptak på doktorgradsprogrammet, bør fordobles i løpet av de neste ti årene, heter det i handlingsplanen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere