Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


Verdens menneskerettighetserklæring fyller femti år. Har du noen kommentarer til menneskerettighetssituasjonen i Norge i dag?

Alexandros Katzilierakis, kafémedarbeider:
- Jeg har bare vært i Norge i to måneder, så jeg vet ikke så mye om dette. Men jeg synes i hvert fall at dere behandler utlendinger bra.

Maja Eilertsen, kafémedarbeider:
- Det var et vanskelig spørsmål. Når jeg tenker menneskerettigheter, tenker jeg internasjonalt. Når det gjelder Norge, synes jeg ordningen med kristendomsundervisning og statskirke fratar oss mulighten til en objektiv vurdering av verdier.

Morten M. Laane, professor ved Biologisk institutt:
- Jeg tror vi er ganske åpne og liberale i Norge i vårt forhold til utlendinger. Mange av de problemene vi hører om, ligger i miljøet selv. Manglende kommunikasjon mellom generasjonene, mener jeg er en viktig årsak. Jeg tror ikke Norge bryter menneskerettighetene på dette området.

Bernt Hagtvet, professor ved Institutt for statsvitenskap:
- Jeg vil si at menneskerettighetsideene står i samme forhold som ideene om demokrati. De har mistet noe av sin brodd. De har blitt et verbalt ritual, et sukkertøy som smelter på tunga. Vi synes å ta demokrati og menneskerettigheter for gitt. Likeverd og integritet oppfatter jeg som kjernen i menneskerettighetstenkningen. Bruker vi disse begrepene, kan vi se mange skyggesider i Norge i dag, for eksempel når det gjelder innvandrings- og asylpolitikken, statskirkeordningen og psykiatriske pasienter og eldre menneskers rettigheter.

Anne Julie Semb, stipendiat ved Institutt for statsvitenskap:
- Det står jo fryktelig bra til i Norge i forhold til mange andre steder i verden. Slik jeg ser det, er samenes territorielle rettigheter det mest uavklarte menneskerettighetsfeltet i Norge i dag. Samenes rettigheter omfattes både av menneskerettighetskonvensjonen og urbefolkningenes rettigheter.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere