Stortinget sier ja til nytt informatikkbygg

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


Alternativ finansiering sikrer nytt tilbygg til Informatikkbygningen. Stortingets KUF-komitè har gitt tilsagn til økte rammebevilgninger til UiO, og planleggingen kan ta til så snart som mulig.

AV MARIT SCHULSTOK

Finansieringen skjer ikke via de vanlige kanalene med departementet som byggherre før overrekkelse til Universitetet i Oslo. I regjeringens forslag til statsbudsjett var det heller ikke satt av penger til nybygg i 1999.

Forskningsrådet byggherre

Tilbygget til Informatikkbygningen skal derimot eies av Forskningsrådet, som står som byggherre og tar opp lån på bygget. UiO vil så leie arealer i bygget, og leieutgiftene skal dekkes opp av økte rammebevilgninger fra departementet.

- Det er klart vi er kjempeglade her på universitetsdirektørens kontor. Det er viktig at politikerne nå har erkjent at vi er i en fryktelig skvis på Institutt for informatikk, og at dette er den raskeste måten å få løst romproblemene våre på, sier assisterende universitetsdirektør, Inger Stray Lien.

Planleggingen kan ta til så snart som mulig, og byggingen vil kanskje ta til fra slutten av 1999. Stray Lien synes det er for tidlig å kommentere hvor det nye tilbygget skal ligge eller hvordan det vil komme til å se ut.

Videre prioritering

Hva dette innspillet får å si for prioriteringslisten over nybygg for år 2000, er det ikke lett å si.
- Dette skal jo diskuteres i Kollegiet den 15. desember, men det er mulig at et tilbygg til Informatikkbygningen tas ut av listen, sier Stray Lien. Som nummer to på listen har universitetsdirektøren tidligere foreslått De odontologiske klinikker trinn III og dekan Ingeborg Jacobsen håper nå at klinikkene kommer på første plass på prioriteringslisten.

- Byggingen er en forutsetning for gjennomføringen av den nye studieplanen og for omorganiseringen av klinikkene, sier hun. Arbeidet med byggingen av klinikkene har stått stille siden 1995.

I forrige Uniforum ga dekan Frederik Zimmer ved Det juridiske fakultet uttrykk for at han var skuffet over at Urbygningen i sentrum var havnet på en tredjeplass, etter tilbygg til Informatikkbygningen og de Odontologiske klinikker trinn III.
- Om ikke de odontologiske klinikkene bygges ut, vil det få kritiske følger for gjennomføringen av den nye studieplanen. Det føles likevel smertelig å prioritere dette prosjektet foran andre som også er viktige, for eksempel Urbygningen i sentrum og Kjemibygningen på Blindern, svarer universitetsdirektør Tor Saglie.

Om Tullinløkka-prosjektet som falt ned fra første til syvende plass på prioriteringslisten, sier Saglie at det er blitt gjort helt klart fra departementets side at de ikke arbeider aktivt med prosjektet.
- Kulturdepartementet har gitt uttrykk for at de viktigste kulturpolitiske oppgavene nå er en ny Opera og et tilbygg til Nasjonalbiblioteket. Striden om arkitekt-tegningene rundt Tullinløkka har også sinket prosjektet og fått den politiske viljen til å smuldre hen. Nå behandles saken i Oslo kommune, og kan ventes å ligge der gjennom hele neste år.

Ny form

- Det er viktig å ta utgangspunkt i det som er fremdriftsmessig mulig å bevilge for oppstart i år 2000. Prosjekter av den karakter som omtales i byggebudsjettet har naturlig nok en lang planleggingshorisont. Derfor handler prioriteringene på byggebudsjettet ikke bare om å vurdere grader av viktighet for UiOs forskning og undervisning. De handler også om prosjekttekniske forhold som for eksempel saksbehandlingstid i kommunale organer, sier Saglie. Nå vil han vurdere å endre formen på prioriteringslisten over nye byggeprosjekter slik at prioriteringsgrunnlaget kommer tydeligere fram.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere