Mannstungt kollegium: - Uheldig for UiO

Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998Rektor: Kaare R. Norum

Prorektor: Rolv Mikkel Blakar
Vitenskapelig representant: Gunnar Handal

Vitenskapelig representant: Cathrine Fabricius Hansen
Vitenskapelig representant: Ingeborg Jacobsen
Vitenskapelig representant: Asbjørn Kjønstad

Vitenskapelig representant: Eivind Osnes

Teknisk/
administrativ representant: Frank Sarnes
Teknisk/administrativ representant: Olaf Svorstøl

Likestillingsrådgiver Lise Christensen tror det er svært uheldig for Universitetet i Oslo at det hittil bare er to av ni representanter i det nye Kollegiet som er kvinner.
- Prioriterer ikke fagforeningene likestilling lenger? spør hun.

AV MARIT SCHULSTOK

Til nå er to kvinner valgt inn i det nye Kollegiet, begge fra gruppen for vitenskapelig ansatte. Rektor, prorektor, de to representantene fra gruppen for teknisk-administrative og de resterende tre vitenskapelig ansatte er alle menn. I tillegg skal to eksterne representanter utpekes, og to studentrepresentanter velges 10. desember. Det forventes at de stiller med en mann og en kvinne hver. Så mest sannsynlig vil det sitte fire kvinner og ni menn i Kollegiet i årene 1999-2001. Nå er det fem kvinner i Kollegiet.

Tilbakeskritt for fagforeningene

- Det mannstunge Kollegiet er svært uheldig for UiO. Kvinner og menn har ulik erfaringsbakgrunn og ulike perspektiver. At både rektor og prorektor er menn, er det allerede snakket så mye om, men at de to representantene for de teknisk-administrative ansatte fortsatt stiller med to menn, er et tilbakeskritt for fagforeningene. Det må være et uttrykk for at likestilling ikke prioriteres, sier Lise Christensen.

75 prosent av de administrativt ansatte ved UiO er kvinner, og 52 prosent av de teknisk ansatte er det. Til sammen er 63,5 prosent av de ansatte i teknisk-administrative stillinger kvinner.

Fant ingen

- Det at Kollegiet ble så mannsdominert, hadde vi ingen forutsetning for å vite da vi valgte representantene. Sant å si var likestilling ikke et tema da vi fremmet kandidatene. Vi forsøkte å finne yngre kandidater, men vi fant ingen som ville stille, sier Anita K. Solhaug i Tjenestemannslaget ved Universitetet i Oslo (NTL-90). Hun synes at Kollegiet og Kollegierådet har en form som er dominert av de vitenskapelig ansatte, og hun forstår at kvinner i administrative eller tekniske stillinger kvier seg for å stille.

Lars Riddervold, leder for Landsforbund for Universitets-, høgskole- og forskningspersonell (LUHF-Oslo), er enig i at det er vanskelig å få kvinner til å stille til Kollegiet.
- Kollegiet er et tungt organ som tar tøffe avgjørelser. Det er mulig at det kan ha noe med saken å gjøre, sier han.
Han understreker at det ikke er organisasjonene som fremmer listen, men derimot forslagsstillerne.
- Organisasjonene som sådan har ingenting med valget å gjøre, LUHF-Oslo har ikke behandlet dette i det hele tatt. Når jeg som forslagsstiller gikk inn for Frank Sarnes, var det fordi han har gjort en god jobb i Kollegiet i den perioden han har sittet til nå, og han har den kompetansen som trengs, sier Riddervold.

Kompetanse viktigst

Nåværende rektor, Lucy Smith, uttalte i et intervju for en stund siden i heftet «Ta jentespranget»:
- I dag tror jeg de fleste synes det er positivt med en kvinne som rektor, og i framtiden vil det nok aldri forekomme at det er menn både som rektor og prorektor.
I dag må hun innse at hun at hun tok feil, men hun spår likevel at neste rektor blir en kvinne.

Påtroppende rektor Kaare R. Norum vil ikke kalle det nye mannsdominerte Kollegiet for et problem:
- Jeg er ikke så opptatt av kjønn i jobbsammenheng. Det som teller, er den kompetansen de enkelte har. Jeg tror ikke Kollegiet blir dominert av menn. Vi må ta sammensetningen som en utfordring og få en balanse mellom kvinne- og mannsperspektiv i saker og avgjørelser der det er relevant.
Kollegiet 1999 - 2001

Rektor:

Kaare R. Norum, Professor ved Institutt for ernæringsforskning

Prorektor:

Rolv Mikkel Blakar, Professor ved Psykologisk institutt

Vitenskapelige:

Gunnar Handal, Professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt
Cathrine Fabricius Hansen, Professor ved Germanistisk institutt
Ingeborg Jacobsen, Professor ved klinikk for barnetannpleie
Asbjørn Kjønstad, Professor ved Institutt for offentlig rett
Eivind Osnes, Professor ved Fysisk institutt

Teknisk/administrative:

Frank Sarnes, Avdelingsleder LUHF-Oslo
Olaf Svorstøl, Avdelingsleder ved Samordnet opptak

Studenter:

Disse ble valgt torsdag etter at Uniforum nummer 19 gikk i trykken:
Tine Lillemoen Asklund
Christoffer Eid Wiig

Eksterne:

Utpekes av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet de nærmeste dageneInnhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere