Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


Det teologiske fakultet

Cand.theol. Dag Myhre-Nielsen vil lørdag 28. november kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling «En hellig og ganske alminnelig kirke. Teologiske aspekter ved kirkens identitet i samfunnet» for den teologiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Pål Gulbrandsen forsvarte 21. november offentlig sin avhandling «Social context in general practice. Disclosure, recognition, and management» for den medisinske doktorgrad.

Mag.art. Lars Petter Grue vil lørdag 5. desember kl. 10.15 i Auditoriet, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Frederik Holsts hus/Ullevål sykehus offentlig forsvare sin avhandling «På terskelen. En undersøkelse av funksjonshemmet ungdoms sosiale tilhørighet, selvbilde og livskvalitet» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Åshild Vege vil lørdag 5. desember offentlig forsvare sin avhandling «Clues to Understanding the Death Mechanism in Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Immunological, Biochemical, and Epidemiological Investigations» for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Hanne S. Finstad vil fredag 11. desember kl. 9.15 i Nye auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsveien 9 offentlig forsvare sin avhandling «Very long-chain polyunsaturated fatty acids and leukemia cell lines: Effects on proliferation, cell differentiation and death mode» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Anna Varberg Reisæter vil fredag 11. desember offentlig forsvare sin avhandling «Alloimmune responses. Experimental and clinical studies» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Bjørn Aage Feet vil onsdag 16. desember kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling «Resuscitation of hypoxic newborn piglets with different oxygen concentrations» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Finn Erhard Johannessen vil lørdag 5. desember kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling «Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år, bind 1: 1647-1920» (med innledende hefte) for graden doctor philosophiae.

Fil.lic. Bente Larsen vil lørdag 5. desember kl. 10.15 i Auditorium 13, Domus Media, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling «Stilhed. En studie i Manets tidligt-moderne produktion i lys af Adornos æstetisk-teoretiske bestemmelse af det moderne værk» for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Siv.ing. Trude Elisabeth Steinsvik forsvarer torsdag 26. november offentlig sin avhandling «Mice transplanted with human peripheral blood lymphocytes (hu-PBL-SCID mice) as a model in allergy research» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Knut Dyrstad vil fredag 27. november kl. 14.00 i aud. 3, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Pharmametrics in product development» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Halfdan Pascal Kierulf vil fredag 4. desember kl. 12.15 i aud. 4, Vilhelm Bjerknes’ hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «The quantum cohomology of the space of determinantal nets of quadrics» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Bente Ruyter vil fredag 4. desember kl. 12.15 i aud. 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Fatty acid metabolism in atlantic salmon. A focus on essential fatty acids» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Jan Erik Dølvik vil fredag 4. desember kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling «Redrawing boundaries of solidarity? ETUC, social dialogue and the Europeanisation of trade unions in the 1990s» for dr.philos.-graden.

Cand.psychol. Svein Mossige vil fredag 4. desember kl. 10.15 i Aud. 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? En narrativ analyse av mødres fortellinger» for dr.psychol.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere