Hva skjer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


Tøyen

Botanisk hage og museum

Tid og sted: kl. 11-16 i Tøyen hovedgård

28. november - 6. desember: Utstillingen «Julens blomster». Foredrag lørdager og søndager kl. 13. Blomsterbinding og demonstrasjon.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Zoologisk museum

Søndag 13. desember: «Parasittologi for sportsfiskere» v/stipendiat Trygve Midtgaard.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Etnografisk museum

Tid og sted: søndager kl. 12-15 i Historisk museum, Frederiks gate 2

6. desember: Barnesøndag: St. Niklaus - Fra Tyrkia!

Vitenskapsakademiet

Torsdag 3. desember kl. 19 i Akademiets hus, Drammensvn. 78

«Større forskjeller, mindre omfordeling? Om økonomisk ulikhet, internasjonal utvikling og politisk styreform» v/professor Karl Ove Moene, UiO.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

27. november: «On the idea of a scientific philosophy» v/Michael Friedman, Indiana University.

Århundrene skifter

Arr.: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Tid og sted: lørdager kl. 12.30 i Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

28. november: «Dekadensens kärleksdröm. Hjalmar Söderberg och Richard Wagner» v/Ola Nordenfors.

Humanistisk Kollegium

Tema: Inkarnasjon - mot det utvendige, mot det konkrete ...

Tid og sted: tirsdager kl. 19-20.45 i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

1. desember: «Kroppen som flyktningens siste hus» v/Melinda Meyer.

Forskerseminar - ARENA

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom 522, 5. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern.

1. desember: «Norwegian Identity and the European Union» v/Dr. Iver B. Neumann, International Relations, NUPI.

Seminar ved SUM

Arr: NoFSA

Tid og sted: onsdag 2. desember kl. 16.15-18 i SUMs lokaler, 2. etasje, Sognsvn. 68

«Kvinner, lovgivning og staten» v/stipendiat Eldrid Mageli (historie).

Theological perspectives in medical ethics

er tittelen på en gjesteforelesning som professor Ronald A. Carson holder tirsdag 15. desember kl. 10.15-12 i Forskningsparken, plan 2, møterom 8, Gaustadalléen 21. Carson er professor ved Institute for the Medical Humanities, Medical Branch, University of Texas, Galveston, USA.

Norske Kvinnelige Akademikere, Oslo krets

Tid og sted: tirsdag 8. desember kl. 19 i Vitenskapsakademiet, Drammensvn. 78

«Hvorfor er det så stor forskjell på kvinners og menns bruk av Internett?» v/stipendiat Dagny Stuedahl.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere