Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


Småstoff:

 
AMUNDSEN PÅ DATABASE: Roald Amundsen tar solhøgda og Helmer Hansen kontrollerer den kunstige horisonten på Sørpolen like etter at dei kom dit 14. desember 1911. (Foto: Roald Amundsen – bildedatabase)

 


500 000 ÅR GAMLE SYMBOLER: Statuen I begynnelsen var bildet som har dukket opp foran Niels Treschows hus har vekket mange reaksjoner. Statuen, som forestiller en kvinne bundet til en søyle, er dekket av religiøse tekster og bilder. Den anerkjente billedhuggeren Solveyg Schafferer har laget den som en del av hovedfagsarbeidet sitt i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, og kaller den «en stor notatblokk» der blant annet et relieff av en 500 000 år gammel figur er med. Statuen skal være et symbol på menneskelige forestillinger om en androgyn guddom i førhistorisk tid. Schafferer synes det er morsomt at statuen kan stå på universitetsplassen, og lar den gjerne stå der vinteren over. (Foto: Ståle Skogstad)

 
CERN-UTSTILLING ÅPNET: Fra venstre: professor Kjell Johnsen (CERN), byråd for kultur og utdannig, Grete Horntvedt, Horst Wenninger (CERN) og professor Jan Holtet fra Fysisk institutt. Foran: professor Lars Bugge, Fysisk institutt og Peggie Rimmer (CERN)

 
NØTTER: Hvem er dette?

Amundsen på database

Fotografi frå polfararen Roald Amundsens liv er no samla i ein database i Universitetsbiblioteket i Oslo. Fotosamlinga har blitt gitt som gåve av Norsk Polarinstitutt, Frammuseet og heimen til Amundsen på Svartskog. Heile basen blir tilgjengeleg på Internett i løpet av våren. Fotosamlinga gir ein omfattande dokumentasjon av livet til Roald Amundsen. Fotografia dekkar alle ekspedisjonane han deltok i. Me møter han både som styrmann på Gerlaches ekspedisjon med Belgica til Antarktis i 1897, fylgjer han vidare gjennom alle hans eigne ekspedisjonar, og avsluttar med redningsaksjonen for Nobile i 1928, som enda med Amundsens tragiske død. Direktør Olav Orheim ved Norsk Polarinstitutt overrekte fotosamlinga til assisterande nasjonalbibliotekar Øyvind Berg under ein seremoni i Universitetsbiblioteket i førre veke.

Målpris til Magnus Rindal

Studentmållaget i Oslo delte 12.november ut målprisen sin. I år gjekk prisen til Magnus Rindal, professor i nordisk mellomalder. Grunngjevinga var at han har markert seg med nynorsk på Universitetet i Oslo, og ikkje minst, at han har markert Universitetet i Oslo på nynorsk i media denne hausten.

Styret deler kvart år ut ein pris til ein person som er knytt til Universitetet i Oslo eller ein av høgskulane i Oslo og har nytta nynorsk på ein særskilt positiv måte. I fjor gjekk prisen til Kjell Venås.

CERN-utstilling åpnet

I Teknotekets lokaler i Teknisk museum på Kjelsås vises nå utstillingen ”CERN Travelling Exhibition”. Utstillingen er tilrettelagt for elever i den videregående skolen, men har trolig et langt bredere publikum. Vi inviteres med på en tidsreise til universets begynnelse, vi kan se modeller av akseleratorer og får et innblikk i hva atomkjernen består av.

Statsråd Jon Lilletun åpnet utstillingen i forrige uke. Rektor Lucy Smith påpekte i sitt innlegg at Universitetet i Oslo har problemer med å rekruttere studenter til fysikkstudiet. Hun understreket betydningen av å styrke dialogen mellom forskere og samfunnet for øvrig, og hilste denne utstillingen velkommen.

CERN er det europeiske laboratorium for partikkelfysikk og ledende i verden på dette området. CERN ble grunnlagt i 1954 og er blitt et mønster for internasjonalt samarbeid. Norge var blant de tolv nasjonene som skrev under CERN-konvensjonen den gang. I dag er om lag 6500 vitenskapsfolk tilknyttet laboratoriet vest for Genève. Disse representerer 500 universiteter og 80 nasjonaliteter. Forskningsgrupper fra universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim deltar aktivt i CERN-samarbeidet.

Fakultetsmedaljen til Per Brandtzæg

Medisinprofessor Per Brandtzæg har fått tildelt fakultetsmedaljen frå Det medisinske fakultetet. Grunngjevinga for å gi han denne prisen er den store innsatsen han har gjort for å betra rekrutteringa av legar til medisinsk forsking. Han får også medaljen for den evna han har til å skapa gode faglege og sosiale læringsmiljø for stipendiatane. Per Brandtzæg tok imot prisen under Fakultetsforum i Universitetets gamle festsal den 12. november.

Kva skal ZEB-bygningen heita?

Teknisk avdeling ber tilsette ved UiO om å senda inn framlegg til namn på ZEB-bygningen. Bygningen skal etter nyttår husa Institutt for musikk og teater. Dessutan er ein fløy av bygningen klargjort for laboratorium og kontor for Farmasøytisk institutt, Avdeling for mikrobiologi og Avdeling for vidare- og etterutdanning. Namneframlegga må sjølvsagt ha tilknyting til bruken av bygningen. Dei som har gode namneidear kan senda framlegget sitt til Teknisk avdeling v/ seniorarkitekt Bent Aaby, Boks 1077, 0316 Oslo. Siste frist for å senda inn framlegg er 8. desember.

Julemarked på Tøyen hovedgård

Også i år arrangeres julemarked på Tøyen hovedgård - i dagene fredag 11. desember kl. 14-19 og lørdag 12. desember kl. 12-16.

Her kan du få kjøpt spennende julegaver laget av Tøyen-ansatte, venner og kjente. Du kan kjøpe strikka, spikka, sydd og bakt, urter, oljer og eddik og mye annet basert på ting fra naturen.

Det bakes flatbrød for salg i gamlekjøkkenet - det er eventyrlesing og juleverksted for barna. Kanskje en tur med hest og vogn i Botanisk hage? Nissen er selvfølgelig med, og levende musikk.

Universitetets bedriftsidrettslag

avholder årsmøte mandag 30. november kl. 16.00 i 10. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern.

Språkets vidunderlige verden

Bil

Automovilis er satt sammen av gresk auto, ”selv” og latin mobilis, ”bevegelig”. Auto betyr ”bil” på finsk, tysk, fransk og italiensk. Bare i skandinaviske språk, islandsk og færøysk fins bil, av mobilis. Spansk og italiensk har automovil, automobile.

Noen språk bruker ord som egentlig betyr maskin: masjina (russisk), macchina (italiensk). Andre har tatt ord som opprinnelig betyr vogn: car (engelsk), voiture (fransk), coche (spansk).

Kilde: Svein Nestor, Norsk språkråd

Nøtter

1 Hvem er dette?

2 Hvor mange prosent av UiOs vitenskapelige personale er over 45 år?

3 Hva heter den nyvalgte dekanen ved Det odontologiske fakultet?

4 I hvilket år stod Observatoriebygningen ferdig?

5 Hva står forkortelsen UNIS for?

Svar:

1 Per Oskar Andersen, professor ved Fysiologisk institutt

2 Omtrent 80 prosent

3 Hans R. Haanæs

4 1833

5 Universitetsstudiene på Svalbard


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere