Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998


Vitenskapelige representanter i Kollegiet

Sist torsdag ble følgende fem vitenskapelige representanter valgt til Kollegiet:

  • Professor Gunnar Handal
  • Professor Cathrine Fabricius Hansen
  • Professor Ingeborg Jacobsen
  • Professor Asbjørn Kjønstad
  • Professor Eivind Osnes

Disse blir vararepresentanter (i prioritert rekkefølge):

  1. Professor II Anne-Lise Børresen Dale
  2. Professor Nils Roll-Hansen
  3. Førsteamanuensis Hilde Bojer
  4. Professor Knut Liestøl
  5. Professor Reidun Sirevåg

Stortingsmelding om forskning

En stortingsmelding om forskning vil foreligge tidlig i 1999.

- I denne sammenheng vil spørsmålet om egen budsjettering av forskningsoppgavene bli berørt. Begrunnelsen knyttes til grunnforskningens langsiktige karakter som krever en stor grad av langsiktighet i rammevilkårene. Derfor kan det være uheldig om universitetenes rammevilkår utelukkende styres av studenttall - slik situasjonen har vært til nå, heter det i universitetsdirektørens forløpige forslag til budsjett.

Noreg brukar mest pengar på studentar

Noreg ligg svært godt an når det gjeld utdanningsnivået til innbyggjarane. Det viser ein OECD-rapport som blei lagd fram denne veka. I høve til dei andre OECD-landa ligg Noreg blant dei fire landa med det høgaste utdanningsnivået på innbyggjarane sine. Dette gjeld utdanning der minstenivået er vidaregåande opplæring. Undersøkinga viser at Noreg er det landet i Skandinavia som har høgast utgifter for kvar student eller elev på alle nivåa sett under eitt, og plasserer seg på femteplass blant dei landa som er med i undersøkinga. Dessutan viser undersøkinga at Noreg er det landet som har jamnast aldersspreiing blant lærarane. I land som Tyskland, Skottland og USA er det ei overvekt av lærarar i aldersgruppa 40-49 år. Til saman var 29 land med i undersøkinga.

Hovedkassen på Blindern

i 6. etasje, Administrasjonsbygningen vil være åpen torsdag 10. desember kl. 9-11 og 12-14 istedenfor fredag 11. desember (pga. seminar). Hovedkassen vil for øvrig være stengt mellom jul og nyttår (dvs. 28., 29. og 30. desember).

Lucy Smith kandidat til UNESCOs styre

Regjeringa har bestemt at rektor Lucy Smith skal vera Noregs kandidat til UNESCOs eksekutivråd eller styre for perioden 1999–2003. Valet på nytt styre i denne FN- organisasjonen for utdanning, vitskap og kultur finn stad hausten 1999. Dei nordiske landa har for tida to plassar i styret. Ingrid Eide var Noregs medlem i styret i perioden 1990–1993.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 18 1998

Publisert 26. nov. 1998 14:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere