Doktorgrader 

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998


Det juridiske fakultet

Hildigunnur Ólafsdóttir vil lørdag 21. november kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling «Alcoholics Anonymous in Iceland. From Marginality to

Mainstream Culture» for dr.philos.-graden.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Arne K. Andreassen forsvarte 6. november offentlig sin avhandling «Peripheral microcirculation in human heart transplantation. Laser Doppler perfusion measurements of skin microvascular reactivity» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Audun E. Berstad vil tirsdag 17. november kl. 10.15 i Auditorium I, Patologibygningen, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling «Immunopathological Mechanisms in Helicobacter Pylori Infection» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Øyvind Molberg vil fredag 27. november offentlig forsvare sin avhandling «T cells of the human small intestinal mucosa. Studies of HLA restriction and antigen-specificity with particular reference to coeliac disease» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Erlend A. Nagelhus vil lørdag 12. desember offentlig forsvare sin avhandling «Water and volume homeostasis in the central nervous system: role of glial cells» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Lars Frode Larsen vil lørdag 14. november kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling «Den unge Hamsun (1859-1888). En studie i hans personlige og idémessige utvikling» for graden doctor philosophiae.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.pharm. Anne Berit Samuelsen vil fredag 20. november kl. 11.30 i aud. 1, Farmasøytisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Polysaccharides in Plantago major L. Studies of structure and biological activity» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Marit Reitan vil fredag 20. november kl. 10.15 i Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Interesser og institusjoner i miljøpolitikken» for dr.polit.-graden.

Cand.polit. Torberg Falch vil fredag 20. november kl. 14.15 i Aud. 2, Eilert Sundts hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Six Essays on the Political Economy of Education» for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998

Publisert 12. nov. 1998 14:49 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere