Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 17 1998


Høsten på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum

22. november: «Hvordan dannes mineraler og malmer?» v/førsteamanuensis Tom V. Segalstad.

Botanisk hage og museum

Tid og sted: kl. 11-16 i Tøyen hovedgård

28. november - 6. desember: Utstillingen «Julens blomster». Foredrag lørdager og søndager kl. 13. Blomsterbinding og demonstrasjon.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Zoologisk museum

Søndag 15. november: «Hvithval, havets kanarifugl» v/forsker Ian Gjertz.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Etnografisk museum

Tid og sted: søndager kl. 12-15 i Historisk museum, Frederiks gate 2

22. november kl. 12.30: «Roma folk i Norge og Romania» v/stipendiat Ada Engebrigtsen.

Generell numismatikk

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-14.45 i Myntkabinettet, Historisk museum, Frederiks gate 2

19. november: «Offisielle norske belønningsmedaljer.»

26. november: «Norske kunstnerkonkurranser om medaljepreg.»

Vitenskapsakademiet

Torsdag 19. november: Fellesmøte i Bergen (NB!)

Professor Dag Aksnes, Universitetet i Bergen: «Marin systemøkologi med fokus på biologiske drivkrefter»; førsteamanuensis Jarl Giske, UiB: «Fiskevandringer og meningen med livet» og professor Orm Øverland, UiB: «Vesterheimen: En amerikansk litteratur på norsk eller en norsk litteratur i Amerika?»

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

13. november: «Vitskapskultur, mediekultur og kulturvitskap» v/Atle Kittang.

27. november: «On the idea of a scientific philosophy» v/Michael Friedman.

Århundrene skifter

Arr.: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Tid og sted: lørdager kl. 12.30 i Aud. 6, Universitetets Urbygning, Sentrum

14. november: «’Suget i Hjertet’ - Ragnhild Jølsens kvinneskildringar» v/Olav Solberg.

21. november: «Rasmus Løland. Et fin de siecle-perspektiv» v/Harald Bache-Wiig.

28. november: «Dekadensens kärleksdröm. Hjalmar Söderberg och Richard Wagner» v/Ola Nordenfors.

Århundreskiftets estetiske kultur

Estetisk seminar ved HF-fakultetet

Tid og sted: fredager kl. 14.15-17 i Sem.rom 8, Sophus Bugges hus, Blindern

30. oktober: «Rilke og det åpne: Den 8. Duino-elegien» v/Mette Moestrup, Århus. Arnfinn Bø-Rygg, Arne Melberg.

Humanistisk Kollegium

Tema: Inkarnasjon - mot det utvendige, mot det konkrete ...

Tid og sted: tirsdager kl. 19-20.45 i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

17. november: «Kroppen og bekjennelsen» v/Berit Lånke.

1. desember: «Kroppen som flyktningens siste hus» v/Melinda Meyer.

Forskerseminar - ARENA

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom 522, 5. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern.

1. desember: «Norwegian Identity and the European Union» v/Dr. Iver B. Neumann, International Relations, NUPI.

Senter for kvinneforskning

Konferansen «Kvinner, Kropp og Kommunikasjon» (torsd. 19. nov.) er utsatt til 1999.

Forståelse av makt i samfunnsvitenskapene og i feministisk teori

Åpent seminar onsdag 18. november kl. 9.15-15 i Sognsvn. 70, Seminarrommet, 5. etasje. Innledere: førsteamanuensis og leder av maktutredningskomiteen Hege Skjeie, UiO (statsvitenskap), professor Gro Hagemann, UiO (historie), forsker Beatrice Halsaa, professor Jorun Solheim, forsker Elisabet Rogg og professor Harriet Bjerrum Nielsen (faglig ansvarlig), alle ved Senter for kvinneforskning.

Evt. spørsmål: Helle Granum, tlf. 22 85 89 37.

Tverrfaglighetens utfordringer og muligheter

Torsdag 26. november kl. 13-17 i Sognsvn. 70, Seminarrommet, 5. etasje. Professor Karin Widerberg og forsker Ulla-Britt Lilleaas, UiO (sosiologi), førsteamanuensis Drude von der Fehr, UiO (litteraturvitenskap) og høgskolelektor Halldis Leira, Høgskolen i Oslo tar utgangspunkt i egne erfaringer fra prosjektet «Kroppen mellom praksis og teori». Faglig ansvarlig: Ulla-Britt Lilleaas.

Historisk institutts forskerseminar

Tid og sted: mandager kl. 18.15-20 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern.

16. november: «Disciplinary Politics and the Awarding of Nobel Science Prizes. Reflections on the Meanings of Excellence in a Commercial Era» v/professor Robert Marc Friedmann, Historisk institutt, UiO.

Kampen for ‘det gode liv’

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn og Oslo Folkeakademi

Tid og sted: tirsdager kl. 19.45 i Aud. 3 (u.etasjen), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

24. november: «Bærekraftig utvikling som utfordring» v/styreleder Øystein Dahle, World Watch Institute - Norden, Forum for systemdebatt og Den Norske Turistforening.

Foredrag ved Senter for høyere studier

Arr.: Forskergruppen Religionenes språk i nordlig sammenheng: sjamanisme, nordlig identitet og mentalitet

Tid og sted: tirsdager kl. 19 i Videnskapsakademiets lokaler, Drammensvn. 78

17. november: «Dei samiske språka er levande språk!» v/professor Håkan Rydving, Universitetet i Bergen.

Seminar ved SUM

Arr.: Nettverk for Stillehavsasia-studier

25. november kl. 14.15-16 i SUMs lokaler, Sognsvn. 68, 2. etasje

«Vietnamese Politics in the East Asian Crisis» v/Resident Director Thaveeporn Vasavakul, CIEE, Hanoi.

Filosofen Axel Honneth til Oslo

Den tyske filosofen Axel Honneth vil tirsdag 24. november, i regi av Norges forskningsråd. Deutscher Akademischer Austauschdienst og Filosofisk institutt ved UiO, holde to forelesninger: kl. 10.15-12 i Sem.rom 234, Helga Engs hus, Blindern: «Democracy as Reflexive Cooperation: John Dewey and the Theory of Democracy Today» og kl. 17.15-19 i Aud. U 35, Helga Engs hus, Blindern: «The Morality of Recognition». Honneth er professor i filosofi ved universitetet i Frankfurt am Main og betraktes i dag gjerne som hovedrepresentanten for Frankfurter-skolens ‘tredje generasjon’.

De danske våpenofferfunnene fra 3.-5. årh. e.Kr.

Seniorforsker dr.phil. Jørgen Ilkjær, Aarhus Universitet holder tre forelesninger i Seminarrommet, Frederiksgate 3, omkring de danske våpenofferfunnene fra 3.-5. årh. e.kr.: onsdag 25. november kl. 13.15-15: «Udgravningerne i Illerup Ådal. Forudsætninger og forløb»; torsdag 26. november kl. 9.15-11: «En romertids hær. Materialegrupper i mosefundene» og samme dag kl. 14.15-16: «Resultater og konsekvenser af mosefundsforskningen. Historieskrivning på arkæologisk grundlag».

Arr.: Avdeling for nordisk arkeologi.

The Entrepreneurial Service University

The Nordic Network of International and Comparative Education (NICE) arrangerer det årlige Educational Leadership International (ELI) seminar med ovennevnte tittel i dagene 26. - 28. november i Helga Engs hus, Blindern. Blant hovedtemaene kan nevnes: «The Entrepreneurial Service University» v/Dr. Peter Maassen, Director of Centre of Higher Education Policy Studies, University of Twente, The Netherlands og «On the Evaluation of Universities» v/professor Ragnvald Kalleberg, UiO (torsdag); «Methodology Challenges in Comparative Education Research» v/Dr. Holger Daun, Institute of International Education, Stockholms universitet (fredag) og «The South African Higher Education Reform» v/Dr. Teboho Moja, The South African Ministry of Education (lørdag).

Nærmere opplysninger: Anne Smehaugen, tlf. 22 14 84 72/67 11 70 92. Fax: 67 11 70 01.


Forrige Innhold Uniforum nr. 17 1998

Publisert 12. nov. 1998 14:49 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere