Informasjonsprosjektets siktemål

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998


Debatt:

Professor Nils Roll-Hansen stiller i et innlegg i Uniforum 29. oktober spørsmål ved om rapporten fra «Informasjonsprosjektet» gir et godt grunnlag for beslutninger om Informasjonsavdelingens fremtid.

Rapporten har faktisk ikke et slikt siktemål. Den er styringsgruppens svar på Kollegiets meget omfattende utfordring om å gjennomgå informasjonsvirksomheten ved Universitetet i Oslo og vurdere hvordan man best kan løse behovet for ekstern og intern informasjon på en lang rekke områder (mandatet er gjengitt i sin helhet i rapportens innledende kapittel). Styringsgruppen har sett på sitt bidrag som et første skritt på en lang vei, der Informasjonsavdelingen tillegges ansvar for noen oppgaver, men der mange andre også har oppgaver å ivareta. Denne ansvarsdelingen forsøker vi å presisere.

Statens informasjonspolitikk er av relativt ny dato. Alle institusjonene under KUF er i det såkalte tildelingsbrevet fra departementet for inneværende år bedt om å sørge for at denne politikken følges opp. Overordnede prinsipper for informasjon har tidligere ikke vært gjort til gjenstand for noen diskusjon i Kollegiet. Styringsgruppen har gjennomgått den statlige politikken og forsøkt å formulere overordnede prinsipper tilpasset vår virksomhet. Det er riktig at det er lagt betydelig vekt på åpenhet, ytringsfrihet, etterrettelighet etc. Dette anser styringsgruppen som sentrale verdier for all virksomhet ved Universitetet i Oslo - også for informasjonsvirksomheten. At Roll-Hansen oppfatter det som selvfølgeligheter er jo i og for seg bare bra - det hadde vært verre om så ikke var tilfellet. Men undertegnede må medgi at det faktisk har hendt at jeg har spurt meg selv om f.eks. ett og annet innlegg i Uniforum gir en fullstendig og faktabasert fremstilling av en sak.

Roll-Hansen beklager at han ikke har anledning til å gå nærmere inn på rapportens detaljer i Uniforums spalter. Både undertegnede og informasjonsdirektøren tar gjerne imot synspunkter og gode ideer både fra Roll-Hansen og andre, og gjerne konkrete forslag når det gjelder arbeidet videre. Akkurat nå oppsummeres høringsuttalelsene med sikte på kollegiebehandling av «Informasjonsprosjektet», men arbeidet for å bedre universitetets informasjonsvirksomhet fremover stopper naturligvis ikke med det. Blant annet igangsettes nå et eget prosjekt om forskningsformidling - også det i tråd med Kollegiets vedtak i august 1997.

Inger Stray Lien, assisterende universitetsdirektør


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998

Publisert 12. nov. 1998 14:49 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere