- La oss eksperimentere

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998


På et strategiseminar på Lysebu konferansesenter ytret flere i universitetets ledelse ønske om å eksperimentere med styringsformene ved UiO. På et seminar i regi av Forskerforbundet omtrent samtidig åpnet statsråd Jon Lilletun for denne muligheten.

Av Marit Schulstok

- Universitetet i Oslo er den desidert mest lovregulerte offentlige institusjon i Norge når det gjelder intern organisering, hevder universitetsdirektør Tor Saglie, og sier at det nå er flere som ønsker å prøve ut alternative styringsformer. Universitets- og høyskoleloven inneholder detaljerte reguleringer for den interne organiseringen, men Saglie ønsker seg blant annet en forsøksparagraf skrevet inn i loven.

Det eksisterer en annen lov som gir departementet hjemmel til å åpne for eksperimentering med styringsformene. Kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun var på forskningspolitisk seminar i regi av Forskerforbundet 5. november da han ga klarsignal for universiteter og høyskoler til å søke dispensasjon for prøveprosjekt av nye styringsformer.

Rektor Lucy Smith, prorektor Knut Fægri og professor Aanund Hylland var blant dem som oppfordret til å eksperimentere med organisasjonsformene på seminaret om Strategisk plan på Lysebu sist fredag.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998

Publisert 12. nov. 1998 14:49 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere