Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998

Rindal andremann?

En feil som oppstod under opptellingen av rektorvalgstemmene, kan bety at Magnus Rindal skulle gått videre til fjerde runde, istedenfor Eivind Osnes. Sjansene er imidlertid små.

60 studentstemmer og tre stemmer fra vitenskapelig/administrativt ansatte forsvant på mystisk vis valgkvelden, og Valgstyret beklager sterkt.

- Selv om ikke avslørte feil skulle ha hatt betydning for rekkefølgen mellom Osnes og Rindal i tredje opptellingsrunde, er det ikke opplagt at de har hatt betydning for sluttresultatet. Vi tar på oss ansvaret. Likevel føler vi at vi med god samvittighet kan konkludere med at feilene åpenbart ikke har hatt betydning for det endelige resultatet, lyder det i et utfyllende brev fra Valgstyret. De har ikke mottatt noen klager på valget.

Jevnt rektorvalg ved UiB

{short description of image}Den sittende rektor, Kirsti Koch Christensen (bildet), vant rektorvalget ved Universitetet i Bergen (UiB) med knapp margin overfor utfordreren Sigmund Grønmo. I veide stemmer fikk Christensen 1091 mot Grønmos 898. Valgdeltakelsen ved UiB var enda lavere enn ved UiO. 45 prosent av de vitenskapelig ansatte, 44 prosent av de teknisk- og administrativt ansatte og 5 prosent av studentene avla stemmer. Ved UiO lyder de samme tallene på henholdsvis 57, 48 og 9,9 prosent.

Grønstøl rektor ved Norges veterinærhøgskole

Professor dr. med. vet. Hallstein Grønstøl er gjenvalgt som rektor ved Norges veterinærhøgskole for de neste tre årene. Professor dr. med. vet. Thor Landsverk er valgt til prorektor, og etterfølger professor Arne Frøslie som ikke ønsket gjenvalg.

UiO mest synlig

Universitetet i Oslo er mer synlig i store landsdekkende medier enn de andre universitetene, selv når man tar hensyn til at størrelsen på universitetene er forskjellig.

I løpet av 1997 og 1998 har UiO blitt nevnt i 2069 Aftenposten-artikler. Det tilsvarer om lag tre artikler hver dag. NTNU i Trondheim ble nevnt 534 ganger, UiB 474 ganger og UiTø 276 ganger. Hvis vi deler på antall studenter, ligger UiO fremdeles på topp med om lag dobbelt så mange siteringer som både UiB og NTNU.

I NTB har UiO blitt nevnt i 776 artikler de siste to årene, mens UiB ble nevnt i 260, NTNU i 151, og UiTø i 142 artikler.

Kokebok for litteraturlisteskrivere

Wenche Blomberg, eksbibliotekar og cand.polit., har sett seg lei på at det stadig kommer ut prestisjetunge akademiske verker med litteraturlister fulle av feil. Derfor har hun laget en kokebok for litteraturlisteskrivere, kalt Husnissen. Den pålegges alle studenter og ansatte ved Institutt for kriminologi. Andre kan få den ved å henvende seg til Blomberg på telefon 22 85 01 33, eller per e-post: wenche.blomberg@jus.uio.no.

Bedre plass på NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har nesten dobbelt så god plass per student som Universitetet i Oslo (UiO). Mens NTNU disponerer om lag 400 000 kvadratmeter, eier eller leier UiO snaut 450 000. Dette tilsvarer 22 kvadratmeter per student ved NTNU og 12 per UiO-student.

Antallet doktorgrader på topp

Mer enn halvparten av alle norske doktorgrader siden siste verdenskrig er avlagt på 90-tallet, melder NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning). UiO produserte flest doktorgrader i landet første halvår i år, men både UiO og NTNU viser en nedgang i forhold til 1997. Universitetet i Tromsø og Norges Handelshøyskole står for den største økningen. Totalt 246 menn og 124 kvinner avla doktorgraden våren 1998.

Evalueringsprisen delt mellom UiB og UiTø

Evalueringsprisen ble i år delt mellom Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø. Begge disse institusjonene fikk 200 000 kroner hver.

Prisen går til høyere utdanningsinstitusjoner som satser på samarbeid mellom lærer og student for å bedre kvaliteten på undervisningen. Den blir delt ut av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998
Publisert 28. okt. 1998 12:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere