Om behandling av studenter … én gang til

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998

Vi foreslår at Kollegiet vedtar at «Studenter er studenter og skal behandles likt!» skriver Arnfinn Laudal og Arne Løvlie.

Vi beklager at personalsjef Selvik har blitt tvunget til å bruke tre arbeidstimer for å svare på vårt innlegg i Uniforum. Selvik har imidlertid kanskje ikke helt forstått det vi skrev for ett år siden. Altså én gang til:

  1. UiO har nå i mange år arbeidet med å etablere et fornuftig doktorgradsstudium, men økonomien er slik at bare en liten del av de doktorgradsstipendiene som det er behov for, kan finansieres over universitetsbudsjettet. Doktorgradsprogrammet kan derfor bare gjennomføres med bevilgninger fra andre institusjoner.
  2. Når universitetet ikke krever overhead av bevilgninger fra ideelle organisasjoner, så må dette enten skyldes at universitetet tror at mulighetene da øker for å få flere doktorgradsstipendier eller det må skyldes at universitetet ønsker å støtte slike organisasjoner økonomisk.
  3. Det er uforståelig og høyst urimelig at de studentene som mer eller mindre tilfeldig finansieres av ideelle organisasjoner, skal «betale» universitetets taktikk eller veldedighet med dårlige arbeidsforhold enn de andre studentene.
  4. En viktig oppgave for universitetet er å gi doktorgradsundervisning, og det må da være i universitetets interesse at studentene får de best mulige arbeidsforhold uavhengig av hvorledes studiet er finansiert.

Selvik opplyser at Kollegiet har avslått å gi stipendiater i medisin stemmerett ved høstens valg ut fra en begrunnelse «knyttet opp mot kostnadseffektiv administrasjon». Vi synes det er forstemmende, men også viktig å peke på, at ikke bare arbeidsforhold, men nå også mulighet for deltakelse i universitetsdemokratiet, skal tildeles ut fra markedsøkonomiske betraktninger.

Vi foreslår at Kollegiet nå vedtar at «Studenter er studenter og skal behandles likt!»

Når byråkratiet har et prinsipielt vedtak å holde seg til i stedet for et konglomerat av enkeltavgjørelser, så vil det bli lettere å administrere.

Arnfinn Laudal, professor, Matematisk institutt
Arne Løvlie, professor, Biologisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998
Publisert 28. okt. 1998 12:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere