- Mistillit til egne krefter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998

Arve Nordland og Carsten Sørensen ved InterMedia synes det er merkelig at de ikke har hørt et ord om Eureka-prosjektet.
- Ledelsen tror ikke på egne krefter, sier Nordland og etterlyser en samordnet medieprofil ved UiO.

Av Marit Schulstok

- Prosjekt etter prosjekt går til eksterne firmaer. Jeg synes ikke det går an når vi har både profesjonelt utstyr og profesjonelle medarbeidere til rådighet internt på universitetet, sier Nordland, TV-produsent i en av enhetene ved InterMedia.

InterMedia ble formelt opprettet 1. juli i år og består av de gamle enhetene AV-senteret ved Informasjonsavdelingen, TV-forum ved USIT og ISP-TV ved Institutt for spesialpedagogikk. Disse enhetene ved InterMedia lager programmer for «nyere medier» - som TV, radio og internett. De fleste programmene formidler forskning ved universitetet, og sendes blant annet på NRK1 og NRK2.

- Jeg har etterlyst koordinering av universitetets profilering innen «nyere medier» i lang tid. Ideelt sett bør alle slike produksjonhenvendelser gå via oss, sier Nordland.

Sliter økonomisk

- Ledelsen vet at vi har slitt for å overleve i ti år, og et slikt internt prosjekt ville vært relevant for oss. Iallfall kunne vi blitt rådspurt. Det er rart at kompetansen vår innen innen TV-produksjon har blitt glemt, sier Nordland. Han kan fortelle at enheten hans ved InterMedia er 100 prosent selvfinansierende, og at de håper på flere internt finansierte prosjekter og lønnsmidler over driftsbudsjettet. De er ansatt ved UiO, men de må selv skaffe lønningene.

- Vi blir ikke godt nok tatt vare på, mener Nordland, og hevder at universitetsledelsen har en tendens til å tro at folk eksternt gjør alt mye bedre enn universitetets egne.

Inger Stray Lien er overrasket over at det å bestille filmopptak fra et eksternt firma skaper oppstyr.

-Dette er slett ikke ment som mistillit til egne folk. Jeg har faktisk ikke tenkt på at noen av enhetene i InterMedia kunne ta dette oppdraget i sommer. InterMedia oppfatter jeg som et fagmiljø, sier hun, og legger til at Eureka ble valgt fordi de har deltatt i en lang rekke liknende prosjekter, og fordi de har vist at de er flinke til å treffe et ungdommelig publikum.

Unik kompetanse

Professor Arild Tjeldvoll ved Pedagogisk forskningsinstitutt kjenner ikke dette spesielle tilfellet, men sier han har inntrykk av at universitetet ikke er flinke nok til å bruke egne krefter og viser særlig til prosjekter innen samfunn og kultur.

- Det kan settes spørsmålstegn ved bruk av eksterne konsulenter i forbindelse med Effektiviseringsprosjektet. Per definisjon skal UiO ha noen av de ypperste forskerne som finnes innen disse feltene.

Tjeldvoll hevder at den unike kompetanse ved UiO bør utnyttes bedre, også fordi universitetets egne har godt av å se universitetet fra utsiden.

{short description of image}
TV-KOMPETANSE: - Hvorfor ble vi ikke rådspurt? Yvonne Pettrém og Arve Nordland, begge TV-produsenter i en av enhetene ved det nylig sammenslåtte InterMedia, frykter at kompetansen som finnes på TV-produksjon ved UiO er blitt glemt. (Foto: Ståle Skogstad)

{short description of image}

FRA UTSIDEN: - Bruk universitetets interne krefter. Også fordi universitetets egne har godt av å se universitetet fra utsiden fra tid til annen, oppfordrer professor Arild Tjeldvoll. (Foto: Xenia Isaksen)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998
Publisert 28. okt. 1998 12:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere