Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998

Det medisinske fakultet

Cand.med. Astrid Aasland vil lørdag 17. oktober kl. 10.15 i Auditoriet, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Akersbakken 27 offentlig forsvare sin avhandling «Multidimensional outcome in juvenile rheumatic diseases. A nine-year prospective follow-up» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Rolv Petter Amdam vil lørdag 17. oktober kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling «Utdanning, økonomi og ledelse - fremveksten av den økonomisk-administrative utdanningen 1936-1986» for graden doctor philosophiae.

Cand.philol. Bergljot Behrens vil lørdag 17. oktober kl. 10.15 i Aud. 13, Domus Media, Karl Johans gt. 47 offentlig forsvare sin avhandling «Contrastive discourse: An interlingual approach to the interpretation and translation of free ing-participal adjuncts» for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Roar Skartlien vil onsdag 14. oktober kl. 14.15 i rom 209, Institutt for teoretisk astrofysikk, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «3D Modelling of Solar Convection and Atmosphere Dynamics» for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Christine G.M. Jonassen vil fredag 16. oktober kl. 13.30 i rom 3508, Biologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Molecular Characterization and Detection Studies on Waterborne Viruses» for dr.scient.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998
Publisert 7. okt. 1998 13:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere