Om å velge universitetsrektor

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998

Vår appell er å sette Eivind Osnes høyt oppe på listen! skriver tre ansatte fra Fysiologisk institutt.

Hvis du intet har at si’e,
sløs da ikke tiden bort.
Om du ikke helt kan tie,
sig det i det minste kort.

Å hevde at programmer og presentasjoner har vært eklatante brudd på rådet i ovennevnte gruk, er kanskje vel drøyt – som en generell karakteristikk. Men det har vært mange ord, mange fellesnevnere, mange upresiserte programposter som knapt kunne skremme vekk synderlig mange velgere.

Følgende utvalgskriterium har ikke vært vektlagt: Når vi tildeler ressurser til vitenskapelig arbeid ut fra en kvalitetsvurdering (fagfellevurdering, som for eksempel i deler av Forskningsrådet), spør vi hva hun/han har fått til de siste årene; hvor god er vedkommende? Dernest spør vi hva hun/han vil få til – er prosjektet viktig og vil vedkommende klare å gjennomføre det?

En rektorkandidat som sammen med andre, i et godt samarbeidsklima, har vist seg resultatorientert og har klart å få aksept for fleksible ordninger for tildeling av instituttets annuumsmidler - basert på kvalitetsvurderinger - vil trolig også kunne gjennomføre ordninger for eksempel med «besøksteam» av utenlandske fagfeller som kan gi fagmiljøene råd. Når han dessuten vil fjerne all unødvendig rapportering og administrative ritualer, delegere mest mulig ansvar og fordele størst mulige ressurser til de forsknings- og undervisningsutøvende enhetene, tror vi han kan klare dette. Og han vil være en mann etter vårt hjerte, som representant for den siste av de to «menneskeheter» i følgende gruk:

O, menneskehed, hvor jeg undres på Eder
I udgør to modsatte menneskeheder:
De ganske unyttige, såre besværlige,
som stræber at gøre sig selv uundværlige.
De frodige, frugtbare, levende, lødige,
hvis drøm er at gøre sig selv overflødige.

Mange setter vel sin egen fakultetskandidat, hvis de har noen, øverst på rangeringslisten – prinsipielt sett uheldig, selvfølgelig. Vår appell er å sette Eivind Osnes høyt oppe på listen!

Prof. Haakon Breien Benestad
Prof. Jens-Gustav Iversen
Avd. ing. Maje Siebke

Fysiologisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998
Publisert 7. okt. 1998 13:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere