Tjeldvoll og serviceuniversitetet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998

Kanskje du burde avklart din egen holdning tydeligere i dine skriverier? skriver Knut Fægri.

I Uniforum 1.10 har Arild Tjeldvoll en rekke spørsmål til meg. Ettersom dette dreier seg om spørsmål vi tidligere har diskutert (samtale under ESSTs fem-årsjubileum), burde det holde med noen korte svar:

  1. Mitt innlegg var innsendt til Aftenposten 10.9, og det er ganske riktig at jeg da ikke hadde lest innlegget av 16.9.
  2. Det er flere enn meg som har oppfattet dine presentasjoner av foretaks- og servicemodellen som fremstøt for å innføre dette ved norske universiteter, jfr. for eksempel Hans Skoies leder i siste nummer av Forskningspolitikk, så vel som debatten på ESST-jubileet. Rektor har også ved flere anledninger vært nødt til å avkrefte inntrykk om at dette er noe Universitetet i Oslo er i ferd med å innføre. Kanskje du burde avklart din egen holdning tydeligere i dine skriverier?
  3. Jeg syns fremdeles at prosjektforslaget ditt er interessant. Dessverre er det mange gode og interessante prosjekter ved universitetet som ikke oppnår finansiering. Det er vanskelig for ledelsen å fungere som et ekstra forskningsråd i slike tilfeller, selv for saker som er av interesse for oss i universitetspolitisk sammenheng.
  4. Det er beklagelig at du ikke har fått tilbakemelding på din henvendelse av 9.6.97 stilet til rektoratet, direktør og ass.dir. Saken var oppe på rektoratmøtet, og vi ble enige om at Rektor skulle ta muntlig kontakt med deg. Dette har tydeligvis ikke skjedd, kanskje kan det ha sammenheng med ditt utenlandsopphold høsten 1997? Hvis dette var en sak av stor viktighet, hadde det også vært mulig å etterlyse svar noe tidligere enn i et debattinnlegg 15 mnd senere. Jeg kan kanskje beskyldes for uhøflighet eller dårlig saksbehandling i annen sammenheng, men akkurat her har jeg rimelig god samvittighet.

Jeg skulle ønske at vi nå kunne komme over i en fase der vi vurderer hvilke av de håndgrep og rutiner som er brukt med hell av Burton Clarkes entreprenøruniversiteter, vi kan utnytte innenfor rammer som gjør at de ikke kommer i konflikt med de verdier og holdninger et flertall av de ansatte ved Universitetet i Oslo representerer. La oss samarbeide om å tilpasse det beste av dette til vår kultur.

Knut Fægri
prorektor og rektorkandidat


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1998
Publisert 7. okt. 1998 13:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere