Lederprofil og handlingsplan

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Dekanvalg på MED:

Mitt fortrinn som dekan-kandidat er at jeg tidligere har vist evne til å kunne implementere handlingsplaner i det praktiske liv, skriver Gunnar Tellnes.

Dersom jeg den 5. oktober blir valgt til dekan ved Det medisinske fakultet, vil jeg praktisere en helhetlig lederprofil. Dette for å sikre at alle grupper og ansatte ved fakultetet blir hørt før beslutninger tas. En slik lederstil er nødvendig for at vi skal få en demokratisk fakultetspolitikk, og for at våre ansatte og studentene skal bli produktive og trives i sin jobbsituasjon. Jeg vil gjøre mitt bidrag til at dette skal lykkes.

Etter at jeg høsten 1995 ble valgt til prodekan, har jeg i kortere og lengre perioder fungert som dekan. Personlig vil jeg sette stor pris på å få fortsette i dekanvervet etter Jon Dales død, i det minste frem til neste valg som er om ett år. Med de mange viktige sakene og det nasjonale ansvar som vårt fakultet har dette året, er det spesielt viktig med kontinuitet og ro i ledelsen. Erfaringer fra tidligere dekanperioder viser også betydningen av å ha et godt team i dekanatet. Ved høstens valg vil jeg fremheve følgende saker som spesielt viktige:

  • Styrke rekrutteringen av leger til medisinsk forskning, spesielt innenfor laboratoriefag, basalmedisin og klinikk, og opprette en forskerlinje for medisinerstudentene
  • Sikre ressursene og lærerkreftene til studentundervisningen i Oslo ‘96
  • Styrke grunnforskningen og laboratoriefagenes rammebetingelser for å sikre at også leger ønsker å satse på denne delen av medisinen
  • Stimulere til forskningsnettverk og felles forskningsmiljø med samarbeid mellom molekylærbiologi, klinikk og forebygging, spesielt i basalmedisin og det nye Rikshospitalet på Gaustad, men også ved Ullevål sykehus, Aker sykehus og Radiumhospitalet
  • Sikre at forskning og undervisning får prioritet i det nye Rikshospitalet, som fortsatt må være et komplett sykehus med rom for alle spesialiteter. Det er nødvendig for å sikre kvaliteten på studentundervisningen
  • Fortsette arbeidet for finansiering av vitenskapelig utstyr og postdoc-stipendier blant annet gjennom møter i Stortinget, Forskningsrådet, KUF, SHD, næringslivet og med de frivillige organisasjonene

Handlingsplan for forskerrekruttering

"Handlingsplanen for rekruttering av leger til medisinsk forskning" er en utredning som jeg i min prodekanperiode har ledet ved fakultetet. Handlingsplanen sendes i disse dager ut til alle våre ansatte, til sentrale myndigheter, Forskningsrådet, legeforeningen, sykehusene osv. Det er mitt håp at alle ansatte vil gjøre sitt til at de 36 tiltakspunktene i handlingsplanen kan realiseres. Målet er å doble antall dr.med. i løpet av ti år.

Denne høsten skal jeg lede et nasjonalt rekrutteringsutvalg i samarbeid med de andre medisinske fakultetene, Forskningsrådet og legeforeningen.

Både nytenkning og evne til handling er nå nødvendig for at vårt helsevesen fortsatt skal kunne baseres på vitenskapelig kunnskap. Mitt fortrinn som dekan-kandidat er at jeg tidligere har vist evne til å kunne implementere handlingsplaner i det praktiske liv. Jeg håper jeg får anledning til det, også etter høstens valg.

For mer informasjon se: http://www.med.uio.no/ism/trm/ansatte/tellnes.html

Gunnar Tellnes
fung. dekan, Det medisinske fakultet

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere