Flytte eller fase ut?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Isotopgeologi ved Universitetet i Oslo:

Ønsker man å drive moderne isotopgeologisk forskning ved Universitetet i Oslo? spør Tom Andersen.

Mineralogisk-geologisk museum har siden 1974 huset et tungt isotopgeologi laboratorium som brukes til å aldersbestemme bergarter og til å studere jordas utvikling gjennom geologisk tid. Laboratoriet er et sentralt knutepunkt i norske geofaglige nettverk, det er godt teknisk utrustet, men lider av mangel på tekniske medarbeidere og utilstrekkelig driftsbevilgning.

Fra og med 1. august 1999 vil museene på Tøyen bli organisert direkte under Kollegiet. Det har hittil vært full enighet om at flytting av de geokjemiske laboratoriene og deres vitenskapelige og tekniske medarbeidere til Institutt for geologi er en nødvendig forutsetning for en vellykket omorganisering av museene. Et nytt naturhistorisk museum vil etter forutsetningene ikke ha plass til tunge forsknings- og undervisningslaboratorier uten museal relevans.

Planer for flytting er nå utarbeidet, men på en slik måte at istandsetting av lokaler til laboratorier inngår i en omfattende rehabilitering av Geologibygningen. Totalkostnadene er estimert til 19.2 millioner kroner. Hvor mye av dette som direkte angår laboratorier fra Tøyen er vanskelig å anslå ut fra foreliggende tall, men vi kan vel anta omtrent halvparten, dvs. noe under 10 millioner kroner.

Vi står i dag overfor valget mellom to klare alternativer: Å flytte til Blindern i løpet av de neste 1-2 årene, eller å avvikle driften. Med bakgrunn i den store betydning isotopgeologi har i moderne geofaglig forskning i Norge, og ut fra den positive vurdering laboratoriet har fått i to internasjonale evalueringer de siste tre årene (Evaluering av De naturhistoriske museene og botanisk hage på Tøyen, "Bengtsonutvalget", desember 1995 og Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges, A Review, NFR, 1998), er det ingen som hittil har foreslått nedleggelse. Nå kan det likevel bli resultatet: Hvis Universitetet i Oslo ikke sørger for å få de nødvendige beløp inn på budsjettene, vil laboratoriet meget snart opphøre av seg selv.

Både Bengtsonutvalget og NFRs evalueringskomite fremhever viktigheten av å samle de nå splittede geologiske og geokjemiske forskningsmiljøene på Blindern. Et utvalg oppnevnt av Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ("Pieneutvalget") påviste de positive effektene av en slik samling, og utarbeidet detaljerte planer for hvordan den kunne gjennomføres. Fakultetsrådet vedtok disse planene i februar 1997. Alternative løsninger som ikke omfatter full overføring av nåværende virksomhet og utrustning til Blindern, eller som sprer deler av virksomheten til steder utenfor Blindern, vil føre til en ytterligere splittelse av fagmiljøet og skape isolerte smågrupper med begrenset gjennomslagskraft, det vil si nøyaktig det motsatte av hva som er anbefalt og vedtatt. I en slik situasjon er det rimelig å anta at man nokså raskt vil miste sentrale medarbeidere fra en allerede utilstrekkelig bemannet gruppe, og at en de-facto nedleggelse av isotopgeologi ved Universitetet i Oslo vil følge.

Da blir spørsmålet: Ønsker man å drive moderne isotopgeologisk forskning ved Universitetet i Oslo, eller ønsker man å fase ut denne virksomheten ? Ved å "omprioritere" i betydningen å spare inn på midler til vedtatt flytting vil man sette laboratoriet i en uholdbar stilling lokaliseringsmessig og bringe fagmiljøet metodisk tilbake til begynnelsen av 1970-årene, med de konsekvenser det vil ha for muligheten til å drive relevant forskning, til å tiltrekke seg post-docs og til å gi forskningsoppgaver til cand.scient. og dr.scient. studenter ? Det kunne, for eksempel, være meget interessant å høre rektorkandidatenes syn på dette spørsmålet.  

Tom Andersen
bestyrer, Mineralogisk-geologisk museum


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere