Fægris kildekritikk og ledelsesfilosofi

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Jeg ønsker å vite hvorfor Fægri valgte å bryte skikken med å svare på et høflig spørsmål, skriver Arild Tjeldvoll.

I Aftenposten søndag 20.9. kommenterte prorektor Knut Fægri mine universitetspolitiske synspunkter på en måte som viser at han antakelig ikke hadde lest mitt innlegg i samme avis 16.9. - "Fristilt og konkurranseutsatt". Når jeg nå henvender meg til prorektor Fægri i Uniforum, skyldes det at hans innlegg gir grunn til et par spørsmål mer av interesse for studenter og ansatte ved UiO enn Aftenpostens store allmennhet.

1. Han skriver: "Det logiske sluttresultat av entrepreneurprosessen vil kanskje bli serviceuniversitetet, som Tjeldvoll tidligere har markedsført." Jeg ønsker at Fægri i Uniforum dokumenterer når og hvor jeg har "markedsført" å gjøre forskningsuniversitetet til en markedsbasert kunnskapsfabrikk.

2. Fægri skriver til slutt: "Kanskje noen burde forske på hvordan forskere ved samme institusjon kan ha så forskjellige virkelighetsoppfatninger." En utmerket idé. Spennende også fordi den får frem fra glemselen et initiativ jeg tok overfor prorektor og resten av lederkvartetten ved UiO for seksten måneder siden (9.6.97). Jeg gjorde da en høflig henvendelse til universitetsledelsen fra min posisjon "at the bottom". I brevet (vedlagt prosjektplan) redegjorde jeg for et forskningsprosjekt om serviceuniversitetet. Prosjektet hadde fått noe økonomisk og sterk faglig støtte fra mitt eget institutt og fakultet. I brevet ba jeg om å få UiOs vurdering av hvorvidt ledelsen anså det som viktig at prosjektet fortsatt ble ledet fra UiO, og f.eks. ikke fra Stockholm, slik det forelå tilbud om. Prosjektets mål var å undersøke og sammenligne hvordan universiteter i en rekke land reagerte på å bli utsatt for serviceutvikling. En spesifikk problemstilling gjaldt i hvilken grad utviklingen ville begrense professorenes muligheter til fri forskning, og hvordan dette ville variere for ulike fakulteter. En annen gjaldt virkningene på studentenes situasjon (studieavgifter mv).

Siden prosjektet omfatter elleve universiteter i åtte land, ville koordineringen av dette prosjektet fra UiO hatt stor strategisk betydning for UiOs markering internasjonalt. Prosjektet ville klart dekket den interessen for samfunnsforskning som prorektor Fægri gir uttrykk for til slutt i sitt innlegg i Aftenposten. Jeg ønsker prorektor Fægris svar på to spørsmål: a) Siden han nå uttrykker interesse for forskning på dette området, hvordan vurderte han mitt prosjektforslag fra i fjor rent faglig, samt dets strategiske verdi for den institusjonen han har og søker lederansvar for? 2) Dersom prorektor Fægri etter å ha lest prosjektplanen måtte ha kommet frem til at han ikke vurderte prosjektet som interessant, ønsker jeg å vite hvorfor han valgte å bryte skikken med å svare på et høflig spørsmål, selv om det kun kom fra en professor "at the bottom". Siden prorektor Fægri nå også er rektorkandidat, kan hans svar på disse spørsmålene ha interesse for velgerne.  

Arild Tjeldvoll
professor, Pedagogisk forskningsinstitutt

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere