Er bygninger viktigere enn bibliotek?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Situasjonen for Biologisk bibliotek nærmer seg en skandale, skriver Kjell Døving.

Ærede rektorkandidater: Hva er viktigst, bygninger eller et funksjonelt bibliotek?

Bibliotekene kan tilsynelatende få en renessanse med reisningen av det nye Universitetsbiblioteket, der ingenting synes å mangle. Men på den andre siden av Moltke Moes vei, i skyggen av dette svarte bygg, finner vi at Biologisk bibliotek opplever omfattende økonomiske nedskjæringer som betyr alvorlige kutt i antall abonnementer på tidsskrifter og få bokinnkjøp. Situasjonen for Biologisk bibliotek nærmer seg en skandale.

Bakgrunnen er denne: Biologisk bibliotek har 383 tidsskriftabonnementer som til sammen koster 1,891 millioner kr. Abonnementene i 1999 vil koste 2,267 millioner kr. Tildelingen for 1998 er 1,719 millioner kr., og med forventete nedskjæringer og ytterligere forverret økonomi må vi gjøre nedskjæringer på abonnementer på minst 0,55 millioner kr.

Biologisk bibliotek er bibliotek for Biologisk institutt og Biokjemisk institutt og finansieres fra disse instituttene og fra Universitetsbiblioteket via Fakultetsbiblioteket ved MN. Det er landets største på sitt fagområde. Det har brukere over hele landet og er en del av ansvarsbiblioteksamarbeidet i Norge. Biologisk bibliotek er mer benyttet i antall utlån og kopiering enn alle de andre bibliotekene på MN til sammen. En nedskjæring av tidsskriftinnkjøpet med over 500 000,- (ca. 25 % av abonnementene), vil ramme alle brukere, men først og fremst primærbrukerne, dvs. forskere og studenter ved Biologisk og Biokjemisk institutt. Kvaliteten på deres lokale tilbud blir sterkt redusert, og deres arbeidssituasjon blir vanskeligere.

Biologi og biokjemi omfatter mange og store fagområder. Dette er fag med rask utvikling, som er meget avhengig av tidsskriftlitteratur. Det illustreres av 1998-tildelingen på 120 000,- til bokkjøp og over 1,7 millioner til innkjøp av tidsskrifter. Tidsskriftene innen biologi og biokjemi er dessuten dyre sammenlignet med tidsskriftene i mange andre fagområder. I Biologisk bibliotek spenner prisene mellom 100,- kroner og 52 000,- kroner for et årsabonnement, og gjennomsnittsprisen er på ca. 5 000,-.

For 15 år siden opplevde vi også drastiske nedskjæringer på Biologisk bibliotek som laget store "huller" i de årelange abonnementene på vesentlige tidsskrifter for biologene. Vi har langsomt kommet oss opp av bølgedalen, vi har en anstrengt økonomi, det er mange ønsker om flere tidsskrifter, men tross alt har vi et bibliotek som vi er stolte av, som vi har meget stor nytte av og som er nødvendig for vårt daglige virke.

Årsaken til nedskjæringene er først og fremst det sittende kollegiums satsning på at Universitetet i Oslo skal betale innredningen i det nye Universitetsbiblioteket. I tillegg kommer en reell prisstigning på realfagslitteratur som har pågått i mange år og som ikke har blitt kompensert i budsjettene. Her bygges et praktbygg målt i penger og som sluker millioner bare i fasadesten. Det blir et tankekors at denne utgiften blir så stor at vi ikke lenger har råd til et fullverdig fagbibliotek.

Mange vil hevde at det gjør ingenting, for vi har likevel ingen penger å bruke til forskning, derfor trenger vi ikke et bibliotek.

For øvrig vil jeg stemme på en rektorkandidat som omgjør administrative stillinger til teknikere.  

Kjell Døving
professor i biologi og formann i bibliotekskomiteen

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere