Hvis jeg var rektor …

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Som rektor måtte jeg vite hva som foregår i den bedrift jeg skal lede, skriver Arne Løvlie.

Jeg savner klare utsagn fra rektorkandidatene om hva de i praksis vil gjøre som rektor.

Det foreløpige unntak er kanskje professor Osnes som med en gang vil etablere en prøveordning for å gi studentene et tilbud om en god yrkesutdanning uten at de behøver å ta hovedfag.

Som rektor ville jeg prioritere etableringen av slike studietilbud meget høyt fordi de kan bidra til å løse en del av universitetets alvorlige problemer.

Som rektor ville jeg dessuten arbeide for en forenkling av universitetseksamenene.

Som rektor ville jeg ta opp den normerte studietid til diskusjon med departementet med henblikk på større fleksibilitet. Alle forstår at en norsk student må bruke mer tid på å lære seg kinesisk enn engelsk og innser det tåpelige i å forvente at en studentmasse som viser maksimal variasjon i intellektuell kapasitet og evne til læring, skal gjennomføre et studium på en normert tid.

Som rektor ville jeg stoppe all detaljert virksomhetsplanlegging, se kritisk på alle forslag om strategiske programmer og i stedet bruke ressursene til å få informasjon om hvilke forskningsgrupper som i dag makter å delta på den internasjonale arena. Bare dette kan fortelle om universitetets utviklingsmuligheter. Oppgaven blir så å gi slike grupper nødvendig stimulans.

Som rektor ville jeg gjøre det klart overfor Forskningsrådet at universitetet primært ønsker støtte til grunnforskning og at det er universitetet som skal definere hva grunnforskning er.

Som rektor ville jeg i tale og skrift bevisst bruke ordene vitenskap og forskning på en slik måte at det motvirker den uklarhet som i dag er knyttet til forskningsbegrepet. Det som omtales som forskning, fører i mange tilfeller ikke til ny erkjennelse eller interessant ny kunnskap.

Som rektor måtte jeg vite hva som foregår i den bedrift jeg skal lede. Universitetet klarer ikke i tilstrekkelig grad å analysere egen virksomhet, og selv om det neppe er populært å foreslå nye administrative tiltak nå, må universitetet få et profesjonelt Statistisk Sentralkontor.

Som rektor ville jeg reorganisere Informasjonsavdelingen med henblikk på å gjøre virksomheten mer utadrettet. Avdelingen bør fungere som et pressebyrå som kontinuerlig skal gi aviser og kringkasting tilbud om informasjon.

Som rektor ville jeg få vedtatt en foreløpig ansettelsesstopp i administrasjonen med henblikk på å redusere den ned til et nivå som bare leverer nødvendige og ønskede tjenester.

Som rektor ville jeg arbeide for at vi ikke vikler oss enda mer inn i et byråkratisk regelverk.

Som rektor ville jeg gjennomføre at alle vedtak som gjøres sentralt, blir begrunnet skriftlig og uten bruk av de ord som er ført opp på Hilde Bojers liste i Uniforum, så som profilering, kvalitetssikring, verdiskaping osv. Ordet "fordi" skal i stedet brukes flittig.

Dersom jeg ønsker slike konkrete tiltak gjennomført, kan jeg selvfølgelig ikke stemme på rektorkandidater som sitter i det nåværende kollegium. De har hatt sin sjanse. Når jeg finleser innleggene til de to andre, synes jeg Osnes uttrykker seg mer konkret enn Norum. Norum leder et "foretaks"-institutt som i stor utstrekning finansieres ved hjelp av en stor gave fra industrien, og jeg tror derfor ikke at han kan ha den samme praktiske innsikt i universitetets økonomiske problemer som Osnes. Universitetets fire siste rektorer har dessuten kommet fra profesjonsfakultetene, som også Norum tilhører. Fordi jeg selv ikke er rektorkandidat, står derfor foreløpig Osnes på første og Norum på andre plass på stemmeseddelen min.

Arne Løvlie
professor, Biologisk institutt

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere