Vårt rike indre liv – i en bakevje

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Hvor i all verden er resten av verden for våre rektorkandidater? spør Tove Nielsen.

Én rektorkandidat vil representere grasrota, en annen vil dyrke innenrikspolitikken, en tredje har som hovedmål å styrke det indre samhold på universitetet. En fjerde mener at rektor må være kjent i samfunnet og de politiske miljøene og mestre mediene – alt i følge Uniforum nr. 11, som presenterte våre rektorkandidater.

Men hvor i all verden er resten av verden for våre rektorkandidater? Står det virkelig så dårlig til med oss på universitetet at et hovedmål i de kommende år må være å "styrke det indre samhold"? Er universitetets fremtid kun knyttet til oss selv og Norge, og til rektors evne til å få flere statlige midler til den frie forskningen? Er det dette en "bedre markedsføring", som poengteres av en av våre kandidater, er knyttet til?

Hva med globalisering, økende internasjonal konkurranse om forskningsmidler - og de beste forskerne og studentene?

Rett nok, ordet internasjonalt opptrer tre ganger i de seks artiklene som dreier seg om rektorvalget. En kandidat fremhever også at UiO må ta sitt internasjonale ansvar på alvor, og at vi må delta i internasjonal kunnskapsdebatt, sende våre forskere og studenter ut så vel som å gi gode arbeidsvilkår for utenlandske studenter. Men hva med de fire andre kandidatene?

Sviktende internasjonalisering vil raskt bringe universitetet inn i en bakevje, het det i den internasjonale strategien som ble vedtatt av Kollegiet våren 1997.

Skal vi leve etter de fleste av rektorkandidatenes programerklæringer, er det fare for at vi snart sitter der i bakevja og dyrker vårt indre samhold - mens resten av verden seiler videre i den internasjonale konkurransen.

Tove Nielsen
rådgiver, seksjon for internasjonale programmer


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere