Kollegiet og kutt

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Det er pussig å registrere forsøk på å bygge opp en myte om at Kollegiet oppretter satsinger for egen del, skriver Knut Fægri.

I siste nummer av Uniforum tar Ingolf Kanestrøm og Bent Natvig atter en gang opp spørsmålet om kuttvedtaket fra budsjettbehandlingen i 1998. Jeg kan vanskelig gjøre annet enn å gjenta meg selv fra vår forrige debatt: Vedtaket om kutt var motivert ut fra 1. udekkete forpliktelser som lå i budsjettet (blant annet innflyttingsutgifter), 2. antesipering av kutt i tildeling over statsbudsjettet (kraftig signalisert allerede da) og 3. økte midler til sentrale satsinger. Resultatet ble, som vi vet, at punktene 1 og 2 spiste opp hele kuttet. Punkt 3, innskrivernes hovedklagepunkt, var blant annet motivert ut fra at Universitetet i Oslo var kommet dårlig ut av konkurranse om sentrale programmidler, nettopp fordi det manglet sentrale ressurser til å gå inn i anbudskonkurranser.

Jeg føler personlig ingen trang til å ta selvkritikk på den beslutningen. Men i dag ville jeg som rektor før forslaget ble fremsatt i Kollegiet ha tatt dette spørsmålet opp til bredere drøfting med dekanene for å forankre det bedre i fakultetene. Jeg er faktisk naiv nok til å tro at dekanene ville støttet vedtaket hvis de hadde fått presentert fakta og premisser i en åpen forhåndsdrøfting. For meg er denne saken en illustrasjon på at den nye universitetsloven gir oss en struktur med for dårlig formalisert kommunikasjon mellom nivåene. Som jeg har sagt i programmet mitt og i tidligere innlegg, vil jeg som rektor arbeide for å bedre dette, blant annet ved en bredere kontaktflate mellom Kollegiet og dekanene.

Jeg føler meg forpliktet av de vedtak som er gjort av det sittende kollegium. Derfor ønsker jeg at de midler som frigjøres når dagens satsingsområder nedlegges, settes inn for å styrke museumsreformen, intermedi@ (inklusive videreføring av KTK) og evt. innovasjonsstudier. Med dagens budsjettsignaler tviler jeg på om vi vil ha råd til å gå inn i større satsinger utover dette.

Det er pussig å registrere forsøk på å bygge opp en myte om at Kollegiet oppretter satsinger for egen del. Både satsingsområdene og intermedi@ ble opprettet etter innspill fra fagmiljøene og høringsrunder. Problemet er at de som støttet satsingsområdene ofte tier i den videre debatt. Louis XIV skal ha uttalt: "Hver gang jeg oppretter et embede, skaper jeg én utakknemmelig og hundre fiender." Satsingsområder later til å ha en tilsvarende effekt.

Knut Fægri
prorektor og rektorkandidat

(Uniforum gjør oppmerksom på at dette innlegget kom oss i hende i god tid før fristen for forrige nummer av avisa. Plassmangel gjorde at det ikke kom med da.)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere