Stem på Eivind Osnes!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Undertegnede vil ved høstens rektorvalg stemme på Eivind Osnes. Han forener fremragende vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner med klar tenkning om universitetet som institusjon. Han er dessuten en dyktig administrator og representerer en fin kombinasjon av styrke og åpenhet. Hans plattform som rektorkandidat er gjennomarbeidet. Med grunnforskningen og den forskningsbaserte undervisning som kjerne risser han opp universitetets oppgaver og utfordringer på en klar, poengtert og inspirerende måte.

Tre punkter i plattformen illustrerer Osnes’ vilje og evne til å ta opp sentrale problemer på konstruktivt vis. For det første viser han hvordan man ved å åpne for spesialisering under cand.mag.-graden kan forene hensynet til de studenter som ikke ønsker å gå videre til hovedfag, med behovet for å styrke hovedfaget og forskerutdanningen. For det annet peker han på den betydning det vil ha både for skolen og for universitetet at kontakten med skoleverket styrkes. For det tredje setter han på dagsordenen spørsmålet om å opprette et forum for debatt av forsknings- og universitetspolitiske spørsmål ved vårt universitet. Vi ser på dette som et konstruktivt bidrag til tenkningen om hvordan universitetsfellesskapet kan utdypes og universitetet styrkes - til fordel også for det videre fellesskap.

Vi tror Eivind Osnes som rektor vil tjene disse formålene på en fin måte. Vi anbefaler ham som ny rektor ved Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis Oddbjørn Evenshaug, Pedagogisk forskningsinstitutt
Professor Anton Hoëm, Pedagogisk forskningsinstitutt
Professor Jon Hovi, Institutt for statsvitenskap
Professor Svennik Høyer, Institutt for medier og kommunikasjon
Professor Øystein Kravdal, Sosialøkonomisk institutt
Professor Raino Malnes, Institutt for statsvitenskap
Professor Knut Midgaard, Institutt for statsvitenskap
Professor Sigurd Skirbekk, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Professor Unni Wikan, Institutt og museum for antropologi


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere