Med Osnes til beste for UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Vi vil velge Eivind Osnes som rektor ved Universitetet i Oslo. Osnes er en garantist for at fagmiljøene ikke lenger blir brikker i en toppstyrt organisasjon, men igjen kan spille den avgjørende rolle de ha innenfor akademia. Med Eivind Osnes som rektor vil Universitetet i Oslo bli ledet som en akademisk institusjon, grunnlagt på faglig selvstyre - så vel i miljøene som når det gjelder institusjonens selvstendige forhold til myndigheter og brukerinteresser.

Grunnleggende for Eivind Osnes er hans krav til faglig kvalitet og understrekningen av vårt ansvar for fremtiden, i form av rekruttering på alle nivåer. Han ønsker et utdanningstilbud som ivaretar samfunnets behov for kvalifiserte og kritisk tenkende kandidater. Osnes ser universitetets innsats i et samlende perspektiv, der så vel laveregradsstudiene som toppforskningen er av vital betydning. Han er en garantist for at vi beholder laveregrads-studiene ved vår egen institusjon, og han motsetter seg uhensiktsmessig ensretting og faglig oppsplitting.

Eivind Osnes vil bli den første rektor på meget lang tid fra et av allmenn-fakultetene. Disse enhetene merker kanskje sterkere enn andre de problemer vår institusjon i dag står overfor. Osnes’ universitetspolitiske program angriper slike forhold ved roten. Han er også den eneste rektorkandidat med betydelig erfaring som instituttstyrer i løpet av 1990-tallet, noe som er særlig verdifullt i dagens situasjon.

Eivind Osnes er en rektorkandidat som fremmer viktige verdier for Det historisk-filosofiske fakultet. Hans program understreker hvordan forskningen og den kritiske tanke er av vesentlig betydning for et sant demokrati - et samspill som også danner selve eksistensberettigelsen for humaniora.

Med Eivind Osnes som rektor vil Universitetet i Oslo bli ledet av en nasjonalt og internasjonalt høyt anerkjent forsker med viktige kontakter i inn- og utland. Vi får en rektor som med refleksjon og klokskap, åpenhet, menneskelig varme og verdighet vil representere og lede Universitetet i Oslo inn i det neste årtusen.

Professor Cathrine Fabricius Hansen, Germanistisk institutt
Professor Olav Gjelsvik, Filosofisk institutt
Professor Øystein Rian, Historisk institutt
Professor Vigdis Ystad, Institutt for nordistikk og litteraturvitenska


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere