Vi trenger en sterk rektor

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Rektor kan ikke stå i et avhengighetsforhold til dekanene, skriver Francis Sejersted.  

Jeg deler Jorunn Hareides forbauselse over at seks dekaner har stått frem, som dekaner, og støttet en rektorkandidat, Kaare Norum (Uniforum, 17. sept.). Å foreslå rektorkandidat ligger ikke under dekanenes mandat, og bør heller ikke gjøre det. Alle de som har fulgt med i universitetspolitikken i noen tid, vet at kompetansefordeling mellom fakultet og sentralledelse har vært et viktig universitetspolitisk tema. På denne bakgrunn blir initiativet fra dekanene uklart. Hva ønsker de å oppnå? Ønsker de en sterk ledelse innad som utad, hadde de tjent saken bedre ved ikke å opptre samlet som dekaner.

Rektors oppgave er å foreta en overordnet avveining av de forskjellige interesser ved universitetet. Rektor har ansvar for å utvikle en helhetlig forsknings- og utdanningspolitikk. Det betyr at rektor ikke kan stå i et avhengighetsforhold til dekanene.

En god koordinering av interesser innad, med en fordeling av oppgaver og ressurser ut fra en helhetlig strategi, er en forutsetning for å kunne opptre med kraft utad. Det et to sider av samme sak. Rektor må stille seg i spissen for arbeidet med å sikre og videreutvikle universitetets vitale plass i norsk vitenskap. Det må bety et styrket budsjett. Det betyr også en videreutvikling av kontaktene til det internasjonale forskningsmiljø. Like viktig er formidlingen til, og dialogen med, samfunnet omkring. Universitetet er både et sentrum for kritisk tenkning og en institusjon som yter tjenester for samfunnet.

Magnus Rindals rektorprogram er etter min mening det som er best egnet til å svare på de utfordringer UiO står overfor. Han har også de beste forutsetninger for å lykkes i dette arbeid.

Rindal har vært dekan ved Universitetet i Bergen, og vært medlem av kollegiet der. I hans dekanperiode gjennomgikk fakultetet en faglig fornyelse. For tiden er han medlem av Kollegiet ved UiO.

Rindal var den første leder av områdestyret for Kultur og samfunn i det nye Forskningsrådet i årene 1993-1996. I denne periode var det turbulente forhold i Forskningsrådet, og Rindal deltok aktivt i arbeidet med å skape en bedre sentral ledelse som også ga rom for områdenes faglige utvikling.

Sist vår ble Rindal utpekt av KUF til å være den første leder av Norgesnettrådet. Dette råd vil få en viktig funksjon som rådgiver for KUF i spørsmål som gjelder dimensjonering, fagfordeling og kvalitetssikring innenfor høyere utdanning og forskning.

Rindal har en bred internasjonal erfaring gjennom forskningsopphold, gjesteforelesninger, konferanser osv. Han har vært medlem av European Science Foundation. Fra 1993 har han ledet det tverrfaglige Middelaldersenter, som blant annet har utviklet et toårig engelskspråklig mastergradsprogram for utenlandske studenter. I høst fikk han også en pris for god forskningsformidling.

Magnus Rindal har et meget godt renommé som leder. Hans lederstil er preget av klarhet, vilje til konsensus, og av langsiktig strategisk tenkning. Sammen med hans solide erfaringsbakgrunn gjør dette ham godt skikket til å lede UiO de nærmeste årene.

Francis Sejersted
professor, Historisk institutt og Senter for teknologi og menneskelige verdier

 

 

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere