Ønsker mindre hierarki

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Ny prorektorkandidat?

Cathrine Fabricius Hansen ved Germanistisk institutt vurderer å stille som prorektor hvis Eivind Osnes blir valgt som rektor.
- UiO er altfor hierarkisk, mener hun.

Av Marianne Tønnessen

{short description of image}VURDERER Å STILLE: Professor i tysk språkvitenskap, Cathrine Fabricius Hansen, vurderer å stille som prorektor dersom Osnes blir rektor. (Foto: Ståle Skogstad)

Fabricius Hansen understreker at hun ikke stiller i tospann med rektorkandidat Eivind Osnes, og at hun ikke vil avgjøre om hun stiller før rektorvalget er over:

- Osnes og jeg er enige om at rektorvalg og prorektorvalg er to forskjellige ting, og ingen av oss ønsker å stille parvis, sier hun.

Det er to forutsetninger for at hun skal stille som prorektorkandidat:

- Jeg ønsker ikke å stille som motkandidat til Anne Sletsjøe, som jeg selv har vært med på å foreslå. Dessuten ønsker jeg å forsikre meg om at jeg ikke behøver å være borte fra forskningen i tre år. Det er prinsipielt uheldig hvis våre lederjobber blir så belastende at man ikke kan gjøre andre ting. Da får vi profesjonelle ledertyper som mister kontakten med faget og fagmiljøene og blir gående fra en lederjobb til en annen. Jeg ønsker å reservere nærmere 40 prosent av min tid til forskning, sier professoren i tysk språkvitenskap.

Mindre pyramide

- Jeg er enig med Osnes i at UiO har en for pyramidal type styring av forskningen. Vi må mobilisere fagmiljøene mer enn i dag til å komme med egne initiativ. For å komme bort fra den hierarkiske styringsstrukturen, ønsker vi dessuten begge å bruke mer teamwork-arbeid, der vi trekker inn andre vitenskapelig ansatte. Jeg er også enig i at vi bør legge mer vekt på å utdanne folk som skal brukes andre steder enn på universitetet. Og jeg ønsker å sette en stopper for konsernledelsesfilosofien som brer seg på universitetet, der produktivitet og avkastning blir det vesentlige, sier Fabricius Hansen.

Hun er født og utdannet i København og har vært ansatt ved UiO siden 1975. Tidligere har hun vært prodekan og forskningskoordinator ved Det historisk-filosofiske fakultet og bestyrer ved Germanistisk institutt. Nå leder hun fakultetets forskningsutvalg.

- Osnes vil forsøke å vinne gehør for at universitetet må kunne drive langtidsplanlegging, og det er jeg helt enig i. Vi må kunne regne med et stabilt budsjett over flere år og ikke bli behandlet som et trekkspill. En eventuell nedbygging må også gjøres meget gradvis, ellers får det katastrofale følger på lengre sikt, sier hun.

Foreslo Sletsjøe

Fabricius Hansen har vært med på å foreslå Anne Sletsjøe som prorektorkandidat. Sletsjøe stiller sammen med rektorkandidat Christian Hall.

- Jeg støttet Anne Sletsjøe før jeg visste at hun bandt sitt kandidatur til Hall. Hun vil bli en utmerket prorektor uansett, og jeg ønsker ikke å konkurrere med henne. Jeg skrev under på støtteerklæringen før jeg selv ble bedt om å stille, sier hun.

- Betyr det at din universitetspolitiske plattform er nokså lik Halls og Sletsjøes?

- Det er absolutt fellespunkter. Men Halls program er litt for vagt. Osnes' er mer omfattende og profilert og virker mer gjennomtenkt, mener hun.  


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere