<font size="6"></font>UiO har eldst personale

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Nesten 80 prosent av UiOs vitenskapelige personale er over 45 år. Ingen andre norske universiteter har eldre personale.

Av Marianne Tønnessen

Universitetet i Oslo har et stort erstatningsbehov for sitt faste vitenskapelige personale. Det viser NIFU-tall fra 1997. Da hadde 43 prosent av de vitenskapelig ansatte tolv år eller mindre igjen før pensjonsalderen. Nesten 80 prosent var over 45 år, og bare 26 personer var under 35.

Både Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim har yngre vitenskapelig personale enn UiO. Det yngste personalet finner vi ved Universitetet i Tromsø. Her var 41 prosent av de fast vitenskapelig ansatte under 45 år i 1997.

Samfunnsvitenskap hadde litt yngre personale enn de andre fagområdene, mens teknologi hadde relativt flere i de eldre aldersgruppene.

Kvinnene kommer

I 1995 var det om lag 12 600 personer i vitenskapelige og faglige stillinger i universitets- og høgskolesektoren. 27 prosent av dem var kvinner, og kvinneandelen er økende. 10 prosent av universitetenes 1570 professorer var kvinner, og prosentandelen stiger når man teller kvinner blant førsteamanuensene og amanuensene. Blant stipendiatene og de vitenskapelige assistentene lå kvinneandelen på nærmere 40 prosent.

Norge er det nordiske landet som har færrest stipendiater per innbygger. Mens Norge hadde rundt 3600 stipendiater i 1995, hadde Sverige over 13 000.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere