Doktorgrader 

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

Det medisinske fakultet  

Cand.med. Randi R. Nordal vil fredag 18. september kl. 10.00 i Radiumhospitalets auditorium, Ullernch. 70 offentlig forsvare sin avhandling "Uterine sarcomas in Norway 1956-1992. An epidemiological and clinicopathological study" for den medisinske doktorgrad.  

Siv.ing. Knut G. Berdal vil fredag 18. september kl. 16.00 i Universitetets Aula, Midtbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Regulation and Function of DNA Alkylation Repair Genes in Pro- and Eukaryotic Cells" for den filosofiske doktorgrad.  

Cand.med. Anne Luise Kirkengen vil lørdag 19. september kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Embodiment of sexual boundary violations in childhood. A Phenomenological-Hermeneutical Study of the Health Impact of Childhood Sexual Abuse" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Ruth Vatvedt Fjeld vil lørdag 26. september kl. 10.15 i Universitetets Aula, Midtbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Rimelig ut fra sakens art. Om tolkning av ubestemte adjektiv i regelgivende språk" for graden doctor philosophiae.

Cand.philol. Kirsti Minsaas vil lørdag 26. september kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Woe or wonder: The structure of tragic experience in Shakespeare’s Hamlet and Othello" for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Tao Sun forsvarte 11. september offentlig sin avhandling "Computer simulations on meandering, braided rivers and fluvial fan-deltas" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Kristin Aunan forsvarte 15. september offentlig sin avhandling "Reduced damage to health and environment from energy saving. A methodology for integrated assessment applied to a case study in Hungary" for dr.scient.-graden.

Cand.pharm. Sigrid Lise Fossheim vil fredag 25. september kl. 11.30 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Paramagnetic Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging. Contrast Efficacy in various Experimental Models" for dr.scient.-graden.

Roskilde Universitetscenter, Danmark

Tor Arve Benjaminsen har tatt doktorgraden (Ph.D.) ved Roskilde Universitetscenter på avhandlingen "Beyond ‘degradation’: Essays on people, land and resources in Mali". Benjaminsen har under arbeidet vært ansatt ved Senter for utvikling og miljø, UiO.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere