Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 12 1998

Høsten på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum

Søndag 20. september: "Satellittobservatoriet ‘SOHO’ avslører solens hemmeligheter" v/professor Olav Kjeldseth-Moe, Institutt for teoretisk astrofysikk.

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

Søndag 27. september: "Oslofeltet - skattkammer for fossiljegere" v/førstekonservator Hans Arne Nakrem.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Zoologisk museum

Søndag 4. oktober: "Kunstdyr - dyrekunst. Kunst om-med-på-av forskjellige dyr" v/stipendiat Torfinn Ørmen.

Botanisk hage

er åpen 15. september - 14. april: hverdager kl. 7-17; lørdager, søndager og helligdager kl. 10-17.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Mineralogisk-geologisk, Paleontologisk, Zoologisk museum og Veksthusene holder åpent tirsdag - søndag kl. 11-16. Mandager stengt.

Etnografisk museum

Tid og sted: søndag kl. 12.30 i foredragssalen, 3. etasje, Etnografisk museum, Frederiks gate 2

20. september: Lysbildeforedrag: "Wogeo, en øy i Papua Ny-Guinea: bilder fra et antropologisk feltarbeid" v/stipendiat Astrid Anderson.

Generell numismatikk

Tid og sted: torsdager kl. 13.15-14.45 i Myntkabinettet, Historisk museum, Frederiks gate 2

24. september: Bysantinske mynter. Utstillingsinnspurt.

Tirsdag (NB!) 29. september: "Anglo-Saxon and German pennies in the Northern Lands" v/professor D.M. Metcalf, Oxford.

Forum for universitetshistorie

Tid og sted: torsdager kl. 14.15-16 i seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

24. september: "Hvordan skrive faghistorie?" v/professor emeritus Arthur Sandved, Institutt for britiske og amerikanske studier. Innlegget tar utgangspunkt i Sandveds monografi Fra ‘kremmersprog’ til verdensspråk. Engelsk som universitetsfag i Norge 1850-1943, utgitt i Forum for universitetshistories skriftserie 3/1998. Forberedte kommentarer.

1. oktober: "Universities in Imperial Germany 1867-1918" v/professor emeritus Wolfgang J. Mommsen, p.t. Wissenschaftskolleg, Berlin.

Videnskapsakademiet

Tid og sted: torsdager kl. 19 i Akademiets hus, Drammensvn. 78

1. oktober: Klassemøter:

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): "Vitenskap og teknologi ved en aksellerator" v/professor Bjørn Håvard Wiik, Universitetet i Hamburg.

Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): "Humor, poesi og dramatikk. Tre særtrekk ved den kristne diktning i fransk middelalder" v/professor Helge Nordahl, UiO.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid og sted: fredager kl. 12.15-14 i seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

18. september: "Human disease and animal experiment: The ‘discovery’ of vitamin deficiency disease" v/Harmke Kammiga, Cambridge, England.

25. september: "Service universitetet og den frie forskningen" v/Arild Tjeldvoll, UiO.

2. oktober: "Elfenbenstårn eller markedsplass - kampen om universitetet i Sverige på 1800-tallet" v/Tore Frängsmyr, Uppsala.

Århundreskiftets estetiske kultur

Estetisk seminar ved HF-fakultetet

Tid og sted: fredager kl. 14.15-17 i Sem.rom 8, Sophus Bugges hus, Blindern

9. oktober: "Hofmannsthal/Strauss: ‘Ariadne på Naxos’" v/Arne Melberg og Ståle Wikshåland.

Humanistisk Kollegium

Tema: Inkarnasjon - mot det utvendige, mot det konkrete ...

Tid og sted: tirsdager kl. 19-20.45 i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

22. september: "Mot det konkrete i poetikken" v/Asbjørn Aarnes. Replikk: Dag Østerberg. Opplesning v/Nils Heyerdahl.

Teknologi og samfunn

Arr.: Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV-senteret)

Tid og sted: lørdager kl. 11.15-12 i Teologisk eksamenssal, 2. et., Urbygningen, Sentrum

19. september: "Biologi som teknologi" v/professor Torben Hviid Nielsen, TMV-senteret.

26. september: "Norge på verdensutstillingen" v/idéhistoriker og stipendiat Brita Brenna, TMV-senteret.

3. oktober: "Risiko og ansvar i det (post)industrielle samfunn" v/professor og senterleder Francis Sejersted, TMV-senteret.

Forskerseminar - ARENA

Tid og sted: tirsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern.

29. september: "The Europeanization of Immigration Politics" v/Dr. Adrian Favell, European Research Centre on Migration and Ethnic Relations, University of Utrecht.

6. oktober: "European Integration, Political Democracy, and Social Protection" v/sosiolog, professor Claus Offe, Humboldt Universität zu Berlin.

Senter for kvinneforskning

Forskerworkshop: Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier

Mandag 28. og tirsdag 29. september på Lysebu konferansesenter, Oslo

Forskerworkshop for paraplyprosjektet "Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier".

Faglig ansvarlige: Professor Jorun Solheim og forskningsleder Anne Lise Ellingsæter, Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Nærmere informasjon og påmelding: professor Jorun Solheim, tlf. 22 46 16 70.

Kontantstøtten og kvinneforskerne

Onsdag 30. september kl.13.15-19 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. etasje.

Debattmøte med forsker Agnes Andenæs, NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Oslo, professor Kari Wærness, Universitetet i Bergen (sosiologi), professor Gro Hagemann, UiO (historie) og professor Harriet Bjerrum Nielsen (faglig ansvarlig).

Forskernettverksmøte Paraplyprosjektet Reproduktiv helse

Fredag 6. november kl. 9.15-15.15 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. etasje.

Faglig ansvarlige: Stipendiat og rådgiver Ann-Karin Valle og forsker dr.med. Johanne Sundby, begge UiO (allmenmedisin og samfunnsmedisin).

For deltakere som er doktorgradsstudenter eller forskere på fagfeltet er kurset gratis, for andre er kursavgiften kr. 500. Påmelding innen 30. september til Helle Granum, tlf. 22 85 89 37, e-post: hellepg@sfk.uio.no eller Ann-Karin Valle, tlf. 22 24 88 20, e-post: a.k.valle@samfunnsmed.uio.no

Historisk institutts forskerseminar

Tid og sted: mandager kl. 18.15-20 i sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern.

21. september: "Maktutredningen - historiske perspektiver? v/professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap.

5. oktober: "I hvilken forstand kan vi snakke om sannhet i historie? En meningsutveksling" v/professor emeritus Ottar Dahl, forsker, dr.philos. Erling Sandmo og professor Knut Kjeldstadli, Historisk institutt, UiO.

Begreper om det digitaliserte samfunn

Arr.: InterMedia@Universitetet i Oslo

Tid og sted: onsdager kl. 14.15-16 i Sem.rom G. 1. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern

23. september: "IKT og nyere sosiologisk teori" v/Terje Rasmussen, Institutt for medier og kommunikasjon.

30. september: "Teknologi og anvendelser i framtidens Internett" v/Birger J. Nymo, Telenor FoU.

Psykososiale konsekvenser av menneskerettighetsbrudd, rasisme og diskriminering

Tid og sted: onsdager kl. 16.15-18 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

7. oktober: "Menneskerettigheter og menneskerettighetskonvensjoner: en oversikt" - "Når menneskerettigheter krenkes: psykososiale konsekvenser" v/senterleder, professor i psykiatri, Nils Johan Lavik, Psykososialt senter for flyktninger.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid og sted: mandager kl. 15-16.45 i et av Patologibyggets auditorier

5. oktober: "Etikk og kvalitetsutvikling i medisinsk forskning" v/Jacob Natvig og Otto Smiseth.

Levekår i storby

Urbaniseringsseminaret skal stimulere tverrfaglige diskusjoner om storbyenes innhold og utvikling

Tid og sted: fredager kl. 13.15-15 i Sem.rom C-455, 4. et., C-blokka, Eilert Sundts hus, Blindern

25. september: "Isolerte og ensomme storbymennesker?" v/forsker Anders Barstad, Statistisk Sentralbyrå.

Ulandsseminaret

Tid og sted: tirsdager kl. 18.15-20 i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern.

22. september: "Klasseforskjeller. Er bistand med på å opprettholde klassestrukturer i u-land? Søkelys på Bangladesh" v/stipendiat Masudur Rahman, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

29. september: "AIDS. HIV/AIDS: Utbredelse, utfordringer og dilemmaer i forebygging og omsorg. Med fokus på Afrika sør for Sahara" v/dr.polit. Gro Lie, Institutt for psykologi, UiB.

Kampen for ‘Det gode liv’

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn og Oslo Folkeakademi

Tid og sted: tirsdager kl. 19.45 i Aud. 3 (u.et.) i Kristine Bonnevies hus, Blindern

29. september: "Det onde og endring. Det onde som erfaring. Hvordan virke til forandring og bedring?" v/forfatter og filosof Nina Karin Monsen.

Vilhelm Aubert Memorial Lecture 1998

Fredag 18. september kl. 12.15-14 i Aud. 3, Eilert Sundts hus, Blindern holder Helga Nowotny følgende forelesning: "The Myths of the New: Coping with the Dynamics of Scientific and Social Innovation". Helga Nowotny er Professor for Philosophy and Social Studies of Science at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) in Zürich.

SUM-seminar

Tid og sted: kl. 14.15-16 i SUMs lokaler i 2. etasje, Sognsvn. 68

Mandag 21. september: "Images, Symbols and Powers in the Democratisation process in West Africa with special reference to Cameroon" v/Dr. Gilbert Taguem, senior lecturer in African history at the University of Ngaoundere, Kamerun.

Onsdag 23. september: "Democratic and Sustainable Development from Below: The Kerala (India) Experience" v/Dr. Thomas Isaac, India.

Jesus in Greco-Roman Antiquity

Antikkprosjektet "Det kristne menneske: Konstruksjon av ny identitet i antikken" ved Det teologiske fakultet, UiO og Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, UiB arrangerer et seminar fredag 2. oktober kl. 10.15-16 på Det teologiske fakultet. Forelesere er: Halvor Moxnes, UiO, Seán Freyne, Trinity, Dublin, Tomas Hägg, UiB og David Hellholm, UiO. Program og nærmere opplysninger: professor Halvor Moxnes, tlf. 22 85 03 18, e-mail: halvor.moxnes@teologi.uio.no

Georg Brandes - mellom Bjørnson og Ibsen

er tittelen på to gjesteforelesninger som universitetslektor Per Dahl, Institut for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet holder torsdagene 24. september og 1. oktober kl. 14.15-16 i rom 389, P.A. Munchs hus, Blindern.

Jahreforelesningene 1998

Tid og sted: torsdag 15. oktober kl. 14-16.30 i Nye Auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsvn. 9

Kl. 14.00-14.50: "Molecular basis of Alport and congenital nephrotic syndromes - inherited diseases of the kidney filtration barrier" v/Karl Tryggvason, Stockholm.

Kl. 15.10-15.50: "HLA-DR4 and human CD4 double transgenic mice. A new model for rheumatoid arthritis" v/Lars Fugger, Århus.

Kl. 15.50-16.30: "The molecular basis for the HLA association with coeliac disease" v/Ludvig M. Sollid, Oslo.

Jahreprisutdelingen finner sted i Universitetets Aula fredag 16. oktober kl. 18.00.


Forrige Innhold Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere