Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

Vilje til handling

God undervisning må belønnes på samme måte som god forskning, kommunikasjonen mellom lærestedene og potensielle arbeidsgivere må bli tettere og mer regelmessig, regelmessige evalueringer må gjennomføres, læringsmiljøet rundt studiet må mer i fokus, lærestedet og den akademiske ledelsen må ta ansvaret for oppfølgingsarbeidet. Mens vi venter på de "store grep" i form av mer ressurser, flinkere studenter og fristilte læresteder, er det altså mulig å gjøre mye innenfor de eksisterende rammer. Ofte trengs det bare vilje til handling.

Forsker Bjørn Stensaker, NIFU, Dagens Næringsliv 4. september

Bli kvitt lobbyismen!

Kanskje er det vel drøyt å be Universitetet om å holde seg for god til å bedrive lobbyvirksomhet. Resultatet ville trolig blitt nye kutt i bevilgningene over statsbudsjettet. Men noen må likevel gå i bresjen for å bli kvitt lobbyismen. Her bør Universitetet i Oslo, og de andre universitetene, se sitt ansvar. Universitetet er kunnskapens høyborg, og burde i kraft av sin verdifulle egenaktivitet gi nok beviser på hvor viktig det er. Derfor bør Universitetet holde seg for god til å være en aktiv lobbyist, selv om det kan bli tøffe tider i årene fremover.

Jarle Mjaaland, kommentar i Universitas 9. september

Erkjennelseshungrige studenter

Nu må jeg presisere at jeg hvert eneste år har ypperlige, erkjennelseshungrige studenter som liker en problematiserende og til dels provoserende fremstilling som går ut over pensum i engere forstand. Men der er altfor mange av det slaget Hagtvet så utmerket har karakterisert, studenter som bent frem reagerer med hat og uvilje når de forstyrres i sin uvitenhet. Endog kolleger er smittet av denne holdning, slik at en ellers fornuftig mann kunne påstå at mitt problem var at jeg leste for mange bokanmeldelser!

K.E. Steffens, Dag og Tid 10. september  

Nysgjerrighet og disiplin

Universitetet dreier seg om evnen til å tenke selvstendig, kunne skille mellom viktig og uviktig, til å gi et resonnement. Derfor må Universitetet være forskningsorientert - på alle nivå. På alle nivå, hører du det, Skjervøy? Universitetet dreier seg om nysgjerrighet og disiplin - og ikke minst om frihet. Dette er verdier og metodekrav som alle - jeg gjentar alle - uansett klasse, kjønn, alder, bosted, avislesevaner, språkform, hårfarge og sjampobruk vil ha nytte av og trenger.

Bernt Hagtvet, Dag og Tid 10. september


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere