Notiser<b><i><font face="Arial"></font></i></b>

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

{short description of image}Informasjondirektør Helge Kjøllesdal:

Vil styrkja interninformasjonen ved UIO

- Eg vil styrkja interninformasjonen ved UiO ved å lata informasjonsverksemda bli meir hjelp til sjølvhjelp. Det er nytilsett informasjonsdirektør Helge Kjøllesdals programerklæring. Han vil gjerne at alle einingane ved UiO skal driva informasjonsverksemd, men samtidig skal dei få høve til å nytta seg av spisskompetansen i Informasjonsavdelinga. Kjøllesdal begynte som informasjonsdirektør ved UiO 1. september.

Habermas på TV

Lørdag 19. september klokka 13.10 sender Kunnskapskanalen på NRK1 opptak av den tyske sosiologen Jürgen Habermas' forelesning i Universitetets Aula i fjor høst. Den gang var Aulaen stappfull av tilhørere, og svært mange mennesker måtte vises bort.

Forelesningen er tekstet på engelsk og handler om økonomisk globalisering og velferdsstatens framtid. I debatten deltok blant andre Francis Sejersted, Gunnar Skirbekk, og Helge Høibraaten .

Kunnskapskanalen er et nettverkssamarbeid mellom universitet, høgskoler, kultur- og forskningsinstitusjoner om fagformidling og fjernundervisning. Gjennom en samarbeidsavtale med NRK har det de siste år vært sendt programmer på NRK2. bl.a. statistikkundervisning fra Matematisk institutt for lærere i hele landet. Sendingene går fra InterMedias Mediekultur-studio i Informatikkbygget.Nå startersendinger på NRK1.

- Å sende fagstoff direkte fra universitetscampus på riksnett er en viktig mulighet, bl.a. for videreutdanning, som er helt uvanlig internasjonalt. At NRK velger å bruke stoff vi har laget her ved UiO, åpner også for at fagmiljøene våre lettere kan bringe ut sin forskning til det norske folk. sier Arild Boman, førsteamanuensis ved InterMedia og daglig leder av Kunnskapskanalen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere