Om sjølvkritikk  

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

For min del ser eg ikkje at Kollegiet kunne ha gjort noko anna i fjor enn å førebu fakulteta på kutt, skriv Magnus Rindal.

I Uniforum 3. september meiner Ingolf Kanestrøm og Bent Natvig at det ser ut til at rektoratet og eg har gjeve ulike grunngjevingar for vedtaket i Kollegiet i august i fjor, der vi ba fakulteta vere førebudde på eit kutt på 3 prosent. Til det er det følgjande å seie:

På dette møtet vurderte Kollegiet situasjonen slik at dei budsjettmessige bindingane for 1998 var så store i forhold til forventa budsjett at det var naudsynt å førebu fakulteta på problem.

I Uniforum 2. oktober i fjor gav rektoratet tre grunnar for det varselet Kollegiet sende ut. 1. Kostnader ved innflytting i nye bygg. 2. Frykt for dårlegare budsjett frå KUF. 3. Sentral avsetning for å gje handlingsrom for leiinga. Eg er samd i alle tre grunngjevingane. Det er såleis ikkje grunnlag for å spørje om kven ein her skal tru på. Men i intervjuet i Uniforum 20. august, der dette spørsmålet ikkje var noka hovudsak, peika eg berre på ei av desse grunngjevingane.

Etter at UiO verkeleg fekk kutt i sitt budsjett, og Kollegiet var nøydd til å fordele kuttet, blei det frå mange fakultet sagt at dette kom så uventa at det skapte store problem for fagmiljøa. Og det var nettopp for å gje betre tid til planlegging at Kollegiet gjorde sitt vedtak i august i fjor.

Kanestrøm og Natvig etterlyser evne til sjølvkritikk hos rektorkandidatane. For min del ser eg ikkje at Kollegiet kunne ha gjort noko anna i fjor enn å førebu fakulteta på kutt. Men eg innser at dette burde ha vore kommunisert til dekanane på ein betre måte.

Magnus Rindal
rektorkandidat


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere