<b><font size="2"></font></b>Impotens?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998

Vi mener fortsatt at universitetet bør behandle sine stipendiater likt, skriver Arnfinn Laudal og Arne Løvlie.

For om lag et år siden skrev vi et innlegg i Uniforum hvor vi pekte på det urimelige i at doktorgradsstudentene ikke blir behandlet likt av universitetet. Studenter som finansieres av ideelle institusjoner som for eksempel Den Norske Kreftforening har nemlig, i motsetning til andre doktorgradsstudenter, ikke adgang til å søke om plass i universitetets barnehager for sine barn.

Da det ikke kom noen reaksjon på innlegget, skrev en av oss et brev og ba om at saken måtte bli tatt opp i Kollegiet. Vi snakket også med Rektor om saken over telefon.

Nå er det altså gått ett år, vi har intet hørt, og intet er sannsynligvis skjedd. Det kan skyldes

1. at Kollegiet bare vil behandle saker som har gått såkalt tjenestevei.

2. at saken er for liten til at Kollegiet gidder å beskjeftige seg med den - den dreier seg jo bare om arbeidsforholdene til noen få doktorgradsstudenter.

3. at saken prinsipielt er så viktig at den krever grundig saksforberedelse og må behandles i flere komiteer før den kan forelegges Kollegiet.

4. at den ligger i en skuff i administrasjonen, kanskje hos den byråkrat som uttalte i Uniforum: "UiO har innførd reglane for at dei skal fylgjast".

Vi mener fortsatt at universitetet bør behandle sine stipendiater likt, uavhengig av hvorledes deres studium tilfeldigvis er finansiert. Det er meget frustrerende at det skal være så vanskelig å få behandlet og avgjort en slik liten, men prinsipielt viktig sak. Den burde i virkeligheten kunne avgjøres med et pennestrøk av Rektor eller Universitetsdirektøren.

Det er slik saksbehandling som blant annet gjør at vi ikke uten videre vil gi våre stemmer til rektorkandidater som sitter i det nåværende kollegium.

Hva mener forresten rektorkandidatene om forslaget om å øke rekrutteringen av medisinske stipendiater ved å gi dem høyere lønn enn andre stipendiater?

Arnfinn Laudal
professor, Matematisk institutt

Arne Løvlie
professor, Biologisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1998
Publisert 17. sep. 1998 22:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere