Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

TMV-ESST-sammenslåing utsatt

Kollegiet vedtok tirsdag å utsette saken om opprettelsen av en enhet for vitenskap, teknologi, innovasjon og samfunn. Opprettelsen av en slik enhet vil bety en samling av miljøene i Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV) og Education in Society, Science and Technology (ESST).

Kollegiet diskuterte saken uten å ta noen avgjørelse, og debatten dreide seg stort sett om hvor raskt det var lurt å slå sammen disse to miljøene som har sterke personlige og faglige konflikter seg imellom.

Saken skal nå sendes til dekanene ved HF og SV, og endelig vedtak vil bli fattet på neste kollegiemøte 28.-29. september.

Eksternt finansierte får ikke stemme

Kollegiet har bestemt at de vel hundre eksternt finansierte stipendiatene ved Det medisinske fakultet ikke skal få stemmerett ved rektorvalget.

Kollegiet fulgte dermed universitetsdirektørens forslag om at stemmerett som ansatt skal følge det formelle arbeidsgiveransvaret, både av prinsipielle og administrative grunner.

- Det er meget beklagelig at universitetet ikke makter å gi stemmerett til en gruppe som så åpenbart har krav på dette, sier stipendiat Nils Reinton, som er leder i Midlertidig ansattes interesseorganisasjon (MAI). - Disse stipendiatene har universitetet som arbeidsplass, og har derfor krav på innflytelse ved rektorvalget, sier han.  

Kollegievalg i høst

I høst skal det ikke bare velges ny rektor og prorektor, det skal også velges et nytt kollegium. En valgforsamling på 155 medlemmer, som stort sett er de vitenskapelige representantene i fakultetsstyrene, skal torsdag 19. november velge fem representanter for de vitenskapelig tilsatte. De to representantene for de teknisk-administrativt tilsatte skal velges torsdag 5. november, og to nye studentrepresentanter skal velges av Studentparlamentet 10. desember.  

Vi presiserer

I det nye studiet i kvinne- og kjønnsforskning skal de eksisterende semesteremnene Kjønn og kultur og Kjønn og samfunn inngå som moduler i hovedfagsstudiet. Det nye studiet skal ikke erstatte disse semesteremnene, slik Uniforum kom i skade for å skrive i forrige nummer.  

Celledeling på TV

Mandag 7. september viser NRK2 programmet "Mitose og meiose", der UiO-forskerne Morten M. Laane og Cathrine Strøm forklarer hva som skjer med kromosomene når celler deler seg. Med gode mikroskopbilder forklares forløpet både ved vanlig celledeling eller mitose, og ved såkalt reduksjonsdeling, meiose. Programmet er produsert i samarbeid med Mediekultur/TV-forum, som nå er en del av Intermedia@Universitetet i Oslo, og sendes klokka 18.30. Sist mandag sendte NRK2 et annet program fra UiO, nemlig "Ibsen i Gossensass".

Høststafett neste torsdag

Bedriftsidrettslaget inviterer alle ansatte til å stille lag ved universitetets høststafett for 1998. Det hele går av stabelen torsdag den 10. september klokken 15.15 på plenen bak Idrettsbygningen. Stafetten har fem etapper på ca. 500 meter hver, og det stilles med dame- , herre- og blandede klasser.

Påmeldingsfristen løper ut 4. september. Navn på lag, navn og alder på deltakere sendes innen den tid til Elin Rognerud på telefon 22 85 57 74 eller på e-post elin.rognerud@admin.uio.no 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere