Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998


 

Internasjonal helse som mastergradsstudium ved UiO  

{short description of image}I FØRSTE KULL: Dr. Kiordofa Negussie Taffa fra Etiopia og Ndongmo Clement Bertin fra Kamerun er to av studentene som fra høsten av vil fordype seg i internasjonal samfunnshelse. (Foto: Xenia Isaksen)

Rundt tolv utenlandske og fire norske studenter er allerede tatt opp på det nye mastergradsstudiet i internasjonal samfunnshelse som starter opp denne høsten. Studentene kommer blant annet fra Etiopia, Tanzania, Sudan, Palestina og USA, og vil bli lært opp i hvordan samfunnets helseproblemer kan løses.

- Mange fattige land mangler ressurser til å bygge opp et offentlig helsetilbud som fungerer. Ukontrollert privatisering av helsevesenet tjener helst de pengesterke. Norges helsemodell, med sin kombinasjon av det offentlige og det private er attraktiv som en "tredje vei", sier professor Gunnar Bjune om bakgrunnen for å opprette det nye studiet.

Han er en av ildsjelene ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag som har gjort det rektor Lucy Smith i åpningstalen kalte en fremragende dugnadsinnsats. Opprettelsen av studiet viser at universitetet tenker nytt og internasjonalt, og at det finnes noen som ikke lar seg stoppe av praktiske problemer, sa hun, tydelig adressert til Bjune.

Blindernkonferansen:

Frå genrevolusjon til multimedia

Genrevolusjon, energi og miljø, og Internett, er dei tre hovudtemaene for Blindernkonferansen i Helga Engs hus og i Informatikkbygningen 17. september. Blant foredragshaldarane finn me biokjemiprofessor Ed. Southern frå Oxford-universitetet i Storbritannia, direktør Svein Sundsbø i Elkem ASA og bibliotekdirektør Jan Erik Røed ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Ein dag tidlegare arrangerer Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Bedriftsdagen i Oslo Rådhus. Dit kjem næringsminister Lars Sponheim for å snakka om næringslivet i Oslo-regionen som ein ressurs for nasjonal næringsutvikling. Påmeldingsfristen til både Blindernkonferansen og Bedriftsdagen er sett til 7. september, og Forskingsparken AS vil ta imot påmeldinga.

Pris for synliggjøring av funksjonhemmede

Jonas-prisen ble i år tildelt journalisten Bitten Munthe-Kaas for i mange år å ha formidlet kunnskap om barn og unges funksjonshemninger. Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk.

Utdelingen ble begrunnet med at Munthe-Kaas gjennom sitt mangeårige virke som journalist har vist en særegen evne til å formidle fagstoff og nyttig informasjon på en interessevekkende måte, gjennom artikler, bøker og informasjonshefter, blant annet om funksjonshemmede barns rettigheter. Boka "Når barn dør før livet begynner" fra 1985 og heftet "Leve sitt eget liv" fra 1993 framheves spesielt. Blant flere redaksjonelle og journalistiske oppgaver er hun for tiden redaktør av bladet Samfunn for alle, som utgis av Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede.

Jonas-prisen deles hvert år ut til en som gjennom presse, radio, TV eller andre fora har gjort en fremragende profesjonell innsats for å spre informasjon om funksjonshemmedes situasjon. Tidligere har blant andre Arne Skouen, Finn Carling, Tordis Ørjasæther, Ellen Horn og Sissel Benneche Osvold mottatt prisen.

UiO sender studentar til Japan

To studentar frå Universitetet i Oslo kan årleg dra til Japan for å studera ved Waseda University. Det er klart etter at prorektor Knut Fægri på vegner av Universitetet i Oslo har skrive under ein studentutvekslingsavtale med Waseda University i Tokyo, som var representert med rektor Takayasu Okushima. Avtalen inneber sjølvsagt også at to studentar frå det japanske universitetet årleg kan koma og studera ved UiO. Waseda University er kjent for å ha utdanna dei fleste japanske politikarane. Dei studentane som blir tatt ut, kan studera alt frå japansk poesi, til politisk styresett i Søraust-Asia. Og alle desse kursa vil vera engelskspråklege.

Minnesota-besøk ved UiO

{short description of image}Ein topptung delegasjon med Minnesotas viseguvernør, Joanne E. Benson og rektor ved University of Minnesota, Mark Yudof i brodden, hadde nyleg lunsj saman med universitetsleiinga. På biletet står viseguvernør Joanne E. Benson saman med rektor Lucy Smith bak rektor Mark Yudof og universitetsdirektør Tor Saglie. (Foto: Xenia Isaksen)  

 


Kometkappløp mot sola

Romobservatoriet SOHO registrerte i juni to kometer i et kappløp mot sola. Dette er såkalte sun-grazing-kometer som kommer svært nær sola og som ofte ikke overlever denne nærkontakten. Man kan se en animasjon av kappløpet på Internett: http://orpheus.nascom.nasa.gov/~paalb/ar_movies/lasco/current_c2small.gif

Med SOHO har en for første gang fått muligheten til å følge slike hendelser. UiO-forskere ved Institutt for teoretisk astrofysikk er sterkt involvert i det amerikansk-europeiske SOHO og har bidratt til byggingen av et av instrumentene.

I sommer har SOHO vært uten kontakt med jorda, men natt til 4. august lyktes forskerne i å få kontakt med satellitten igjen.  

Nøtter

{short description of image}1 Hvem er dette?

2 Hvor mange registrerte studenter hadde UiO i fjor høst?

3 Hvilket fakultet holder flest populærvitenskapelige foredrag?

4 Hva heter rektor ved NTNU?

5 Hva står forkortelsen IMR for?  

 

Svar

1 Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi

2 36 949

3 Det historisk-filosofiske fakultet

4 Emil Spjøtvoll

5 Institutt for menneskerettigheter

 

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere