Potensielle ambassadører for UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

Etterhvert vil det på høyere læresteder sitte nøkkelpersoner som har et forhold til Norge og Universitetet i Oslo, skriver Terje Spurkland.

Ved Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder – Middelaldersenteret - har det første kullet i vår fullført sin internasjonale mastergrad i Nordic Viking and Medieval Culture. Dette er et toårig engelskspråklig studium på hovedfagsnivå, og det er tverrfaglig. Det var i alt seks kandidater fra Polen, Russland, Litauen, Romania og USA. Emnet for masteravhandlingene spenner fra stedsnavn i Skottland som evidens for norrøn-keltisk sameksistens, russisk-bysantisk kunst på Gotland, Frøya som dødsgudinne, vikingtidens hengesmykker, islendingenes forestilling om oikoumene i middelalderen og ormen som symbol og bilde. I tillegg har vi siste år hatt tre statsstipendiater under kulturavtaleprogrammene med Israel, Irland og Tsjekkia.

Disse ni drar nå tilbake til sine respektive hjemland enten for å fortsette sine studier eller ved annet arbeid formidle kunnskapene sine og bruke den kulturelle kompetansen de har ervervet seg under oppholdet ved Universitetet i Oslo, som ingen forlater før man har fått merker av det. Og flere er underveis. Dette semestret tar vi opp ni utenlandske studenter på masterprogrammet, de kommer fra Øst-Europa, Storbritannia, Canada og USA. I tillegg har vi alle Erasmus- og Sokratesstudentene som kommer til Middelaldersenteret hovedsakelig fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike.

Det vil etter hvert bli en hel del studenter fra ulike kanter av verden som har tilbragt store deler av sin studietid ved senteret. Vi vil satse maksimalt på å opprettholde kontakten med dem, noe de også selv er svært interessert i. Flere av dem vil etter all sannsynlighet fortsette med en forskerkarriere, gjerne i samarbeid med oss. Etter hvert vil det rundt omkring på høyere læresteder sitte nøkkelpersoner som har et visst forhold til Norge generelt og Universitetet i Oslo spesielt. Dette vil utgjøre et formidabelt kontaktnett som vårt universitet i høy grad kan dra positive veksler på, hvis vi er i stand til å øyne mulighetene. Og vi har allerede begynt. Middelaldersenterets avtaler med universiteter i Storbritannia har gjort det lettere for norske studenter fra alle fag ved HF å komme til øyriket i vest som Erasmus- eller Sokratesstipendiater.

Her er det utviklingsmuligheter!  

Terje Spurkland
studieleder, Middelaldersenteret

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere