<b></b>Hvem skal vi tro, rektoratet eller rektorkandidat Magnus Rindal?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

Rektorkandidater med evne til selvkritikk vil etter vår mening ha en fordel i valginnspurten, skriver Ingolf Kanestrøm og Bent Natvig.

I august 1997, før statsbudsjettet ble fremlagt, vedtok Kollegiet å kutte fakultetenes tildelinger med 3 prosent. I sitt svar 2. oktober 1997 på et innlegg i Uniforum 18. september begrunnet rektor og prorektor vedtaket med at det var viktig å styrke Kollegiets økonomiske potens ved å øke de sentrale avsetningene. Denne begrunnelsen synes å være konsistent med vedtaket slik vi forstår det. Dette omfattet nemlig en økning på 48.8 millioner kroner til nye tiltak for 1998. Som vi påpekte i vårt innlegg av 16. oktober, ligger dette beløpet nært den innsparing ved nettopp det flate kutt på 3 prosent som Kollegiet hadde lagt opp til. Vedtaket synes derfor ikke å være begrunnet ut fra en eventuell reduksjon i den totale tildelingen til UiO.

Den 20. august har Uniforum et intervju med Magnus Rindal og Dorthe Holst. I dette intervjuet kommer Rindal inn på det omtalte vedtaket og den kritikken det møtte. I dette intervjuet prøver han etter vår mening å gi en annen begrunnelse. Han sier: "Jeg har problemer med å skjønne den kritikken. Det ville vært uansvarlig av oss ikke å forberede fakultetene i tide når vi så at det trolig kom til å bli et kutt. Og det viste seg at vi hadde rett, departementet kuttet universitetsbudsjettet." Vi må tolke Rindal slik at han mener at Kollegiet forutså det kommende kutt i den totale fordelingen fra departementet. Kollegiet vedtok imidlertid ikke en fordeling basert på reduksjoner, men en refordeling som skulle styrke de sentrale avsetningene på bekostning av enhetene, noe vi var sterkt uenig i. Spørsmålet som melder seg da, blir: Hvem skal vi tro på, rektoratet (inkludert rektorkandidaten Knut Fægri) eller rektorkandidaten Magnus Rindal? Eller kanskje har de to øvrige kollegiemedlemmene Christian Hall og Rolv Blakar som stiller som henholdsvis rektor- og prorektorkandidat, andre forklaringer?

Til nå har rektor- og prorektorkandidatene i hovedsak presentert sine målsetninger gjennom valgprogrammer. Som forventet er disse svært like, og de gir et dårlig beslutningsgrunnlag for velgerne. Langt mer interessant er det om kandidatene nå kan ta sin del av ansvaret for den situasjonen universitetet faktisk er kommet opp i. Vi skrev i Uniforum den 16. oktober 1997 at det ikke er mer enn tiden og veien til å rydde opp i forholdene. Da hadde vi budsjettet og Effektiviseringsprosjektet i tankene. 26. februar skrev vi at budsjettet måtte revideres. Ingenting er gjort. Senere har vi hatt en rotete behandling av IT-Fornebu-saken. Sporene skremmer. Derfor vil kandidater med evne til selvkritikk etter vår mening ha en fordel i valginnspurten.

Ingolf Kanestrøm, professor, Institutt for geofysikk
Bent Natvig, professor, Matematisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere