Vi støtter Norum og Blakar

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998

Undertegnede foreslår at professor Kaare R. Norum velges til rektor for perioden 1999-2001. Videre foreslår vi at professor Rolv Mikkel Blakar velges til prorektor for samme periode, under forutsetning av at Norum velges til rektor.

Kaare R. Norum er født 24. des. 1932. Han er cand.med. fra UiO 1958, dr med samme sted 1966 og professor i medisin (ernæringsvitenskap) ved Det medisinske fakultet fra 1973.

Norum har drevet en meget omfattende forskningsvirksomhet, vesentlig om fettstoffer, kolesterol og vitamin A og om ernæringspolitikk; hans publikasjonsliste teller over 300 nummer. Han fikk Anders Jahres medisinske pris for fremragende yngre forskere i 1972 og var 1988-95 formann i komiteen for Anders Jahres medisinske priser. I 1995 fikk Norum, som den første, UiOs pris for forskningsformidling.

Kaare Norum har en omfattende administrativ erfaring. Han er bestyrer for Institutt for ernæringsforskning, var prodekan (1983-85) og dekan (1986-88) ved Det medisinske fakultet, og han har vært medlem av eller formann for en lang rekke styrer og råd med tilknytning til fag og fagrelatert politikk, blant annet Statens ernæringsråd (fra 1971 og siden 1979 vekselvis formann og viseformann) og styremedlem i Norsk faglitterær forfatterforening (1991-95). Norum har vært medlem av Det akademiske kollegium i to perioder - som student 1958 og som dekan 1986-88.

Rolv Mikkel Blakar er født 20. sept. 1944. Han er cand.psychol. fra UiO 1970, var stipendiat 1971-76, dosent fra 1976 og er fra 1989 professor i sosialpsykologi. Hans publikasjonsliste teller ca. 100 nummer.

Blakar har en omfattende administrativ og forskningspolitisk erfaring, blant annet som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (1987-90), bestyrer ved Psykologisk institutt og medlem av Det akademiske kollegium i to perioder (1987-89 og 1996-98). Han har vært medlem og leder av en lang rekke komiteer og utvalg.

Universitetet i Oslo står overfor store utfordringer i den kommende valgperioden. Disse vil kreve en ledelse som med styrke kan hevde universitetets interesser utad, og som samtidig i størst mulig utstrekning kan samle alle kategorier ansatte og studentene innad.

Vi mener at Kaare Norum og Rolv Mikkel Blakar har de egenskaper og den erfaring som kreves.

Professor Trond Berg, Biologisk institutt
Professor Tom Bergan, Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet
Stipendiat Kristin Bergersen, Fysiologisk institutt
Professor Jon-Roar Bjørkvold, Institutt for musikk og teater
Professor Anton Brøgger, Biologisk institutt, avd. for generell genetikk
Professor Svein Aage Christoffersen, Institutt for systematisk teologi
Professor Anne-Lise Børresen Dale, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet
Professor Trond Skard Dokka, Institutt for systematisk teologi, dekan ved Det teologiske fakultet
Professor Wenche Blix Gundersen, Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet
Professor Even Hovdhaugen, Institutt for lingvistiske fag, dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet
Professor Hans R. Haanæs, Klinikk for oral kirurgi og oral medisin, prodekan ved Det odontologiske fakultet
Professor Ingeborg Jacobsen, Klinikk for barnetannpleie og kariesprofylakse, dekan ved Det odontologiske fakultet
Professor Asbjørn Kjønstad, Institutt for offentlig rett
Professor Sverre O. Lie, Barneklinikken, Rikshospitalet
Professor Peter Lødrup, Institutt for privatrett
Professor Ingun Montgomery, Institutt for kirkehistorie, prodekan ved Det teologiske fakultet
Professor Gunnar Nicolaysen, Fysiologisk institutt, bestyrer Instituttgruppe for basalmedisin
Stud.odont. Ingvild Nyquist, leder Odontologisk studentutvalg
Professor Bjørn Pedersen, Kjemisk institutt
Professor Eric Rinvik, Anatomisk institutt
Professor Borghild Barth-H. Roald, Patologisk anatomisk avdeling, Ullevål sykehus, studiedekan ved Det medisinske fakultet
Professor Nils Roll-Hansen, Filosofisk institutt
Konsulent Torunn Rønning, Tannpleierskolen
Professor Asbjørn Rødseth, Sosialøkonomisk institutt
Professor Gunnar Tellnes, Seksjon for trygdemedisin, fungerende dekan ved Det medisinske fakultet
Førsteamanuensis Kari Vigeland, Psykologisk institutt, prodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kontorsjef Else Bjerke Westre, Institutt for britiske og amerikanske studier
Professor Frederik Zimmer, Institutt for offentlig rett, dekan ved Det juridiske fakultet


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1998
Publisert 3. sep. 1998 11:30 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere